Novi interaktivni instruktivni trening – seminar

Koji se prvi put održava 12. decembra 2013. godine od 10,00 do 16,00 sati
u RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10

Trening je namenjen svim preduzećima koja izvoze poljoprivredne i prehrambene proizvode u zemlje Evropske unije, u cilju detaljnog upoznavanja najpre sa Zakonom o spoljnoj trgovini, a zatim sa ostalim dokumentima koja proističu iz potpisanih brojnih međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini.

Posebna pažnja je posvećena:

– korišćenju elektronske baze podataka i pripremi poslovne dokumentacije za izvoz u zemlje EU,
– pribavljanju dokaza o preferencijalnom poreklu (EUR – 1)
– dozvoli za uvoz u EU(AGRIM licenca)
– sertifikatu o autentičnosti
-pripremi dokumentacije za izvoz uz praktična uputstva na konkretnim obrascima: porudžbenica, ugovor, račun, otpremnica, izjava o poreklu….

Interaktivni trening seminar je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u spoljnotrgovinskom poslovanju.

Predavač je dipl. ekonomista BILJANA TRIFUNOVIĆ, vlasnik i direktor “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o, Beograd, koja aktivno primenjuje spoljotrgovinske i devizne propise u realizaciji ovih poslova za veliki broj domaćih i stranih kompanija. Autor je bloga: www.biljantrifunovicifa.com i predavač na brojnim seminarima sa dvodecenijskim iskustvom.

Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu u ovoj najsloženijoj oblasti spoljne trgovine. Svaki polaznik dobija pored skripti sa predavanja, obrazaca i svu ostalu potrebnu literaturu koja je aktuelna i primenjiva u procesu rada.

INFORMACIJE: Jelena S. Stankov: 021/ 48 020 85 i 065 8 560 382, jstankov@rpkns.com

PRIJAVE: dostaviti poštom na: RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10; faksom na: 021/ 466 226; ili na e-mail: jstankov@rpkns.com;

KOTIZACIJA obuhvata: nastavu, literaturu (kompletna normativa sa pripadajućim obrascima i autorski rad predavača) osveženje i sertifikat, iznosi: 13.200,00 dinara (uračunat je PDV), a za redovne članice RPK Novi Sad iznosi: 10.800,00 (uračunat je PDV) i uplaćuje se na račun RPK Novi Sad, kod ’’Banca Intesa“ a.d, broj: 160 – 932202-77, nakon prijema profakture, a najkasnije 3 (tri) dana pre početka seminara.

Zbog postizanja maksimalnog kvaliteta nastave, broj polaznika je ograničen.

Mesto na seminaru je rezervisano uplatom!

TEME VREME
1. Zakon o spolјnoj trgovini
Benefiti koji donose sporazumi o formiranim zonama slobodne trgovine;
Kriterijumi za sticanje srpskog porekla polјoprivrednih proizvoda nemenjenih izvozu u EU;
Dijagonalna kumulacija porekla robe;Dozvolјeni stepen obrade i prerade polјoprivrednih proizvoda;
10,00-11,30 (2 časa)
PAUZA 11,30 –11,45
Proizvodi čiji je povlašćeni izvoz ograničen kvotama;
Utvrđivanje kvota;Praćenje iskorišćenosti utvršenih kvota;
TARIC – elektronska baza podataka;Dokaz o preferencijalnom poreklu /EUR-1 ili izjava o poreklu;
Dozvola za uvoz u EU/uvozna licenca AGRIM koju uvoznik u EU dobija od nadležnog organa;
Sertifikat o autentičnosti za izvoz određenih proizvoda na tržište EU;
11,45-13,15 (2 časa)
PODNEVNA PAUZA 13,15–14,15
Priprema dokumentacije za izvoz na tržište EU ;
PRIMERI: utvrđivanje porekla pojedinih vrsta robe u čijem sastavu učestvuje repromaterijal iz trećih zemalјa /roba bez porekla/
PRIMER: priprema dokumentacije za izvoz: porudžbenica, ugovor, račun, otpremnica, izjava o poreklu;
14,15-16,00 (2 časa)

PRIJAVA – Izvoz_polj._i_prehrambenih_proizvoda_u_zemlje_EU