Poštovani,
Sa posebnim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da Projekat: « POTREBA INOVACIONIH ZNANJA I NAUKE U FUNKCIJI USPONA I ODRŽIVOG RAZVOJA PRIVREDE NA SRPSKOM TRŽIŠTU» nastavljamo sa, jedanaestim po redu, seminarom koji organizuje Srpska akademija inovacionih nauka u saradnji sa Privrednom komorom Beograda na temu:

KAKO RAZVITI POSLOVNU ATMOSFERU I OKRUŽENJE BEZ MOGUĆNOSTI RAZVOJA MOBINGA I NA TAJ NAČIN SMANJITI TROŠKOVE POSLOVANJA I POVEĆATI PRODUKTIVNOST PREDUZEĆA

Koji će se održati u četvrtak, 23.avgusta 2012.g., od 10,00 do 14.00 časova u prostorijama Srpske akademije inovacionih nauka, sala br.1 u prizemlju, Kralja Milana 60 u pasažu Srpska akademija inovacionih nauka sa velikim domaćim i međunarodnim iskustvom, reputacijom na području inoviranja i implementacije najnovijih projekata za rast i razvoj privrede, i kao dobitnici prestižne ovogodišnje nagrade Privredne komore Beograda, odlučila je da zajedničkim snagama i sposobnostima sa Privrednom komorom Beograda, koja uspešno prenosi konkretna i praktična inovativna znanja u privredu, tj. mala i srednja preduzeća, pomogne i stave sebe u funkciju kadrova u privredi u cilju prepoznavanja i rešavanja problema, razvijanje kapaciteta, ostvarivanje dodatne vrednosti MSP i ekonomskom osnaženju preduzeća na srpskom tržištu.

Cilj ovog seminara koji će voditi najkompetentniji stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti radnog prava, psihologije rada, prepoznavanja uslova za razvoj zlostavljanja na radu, uticaju mobinga na zdravlje ljudi, rešavanja radnih sporova mirnim putem je da se vlasnici preduzeća, menadžeri na svim nivoima i funkcijama kao i svi ostali zaposleni upoznaju ili prošire stečena znanja na temu mobinga, kako da rukovodeći kadar uspešno i pravedno rukovodi sa zaposlenima, a da to ne postane mobing, koja je granica koju poslodavac ne sme da pređe u komunikaciji sa zaposlenima da bi im ukazao na neke nepravilnosti u radu i uputio na bolje i brže rešavanje poslovnih problema, kako da poslodavac reši mobing ukoliko ga vrše zaposleni međusobno, kako da otkrije i dokaže lažne optužbe, te kako da na miran način reši eventualne sporove , kakva je praksa i Zakonski okvir kod nas, a kakav u EU sve u cilju pravednije, socijalno odgovornije i prosperitetnije budućnosti.

Polaznici će posle ovog seminara moći da stečena znanja direktno implementiraju u razvoj i unapređenje komunikacije i poslovanja u svojim matičnim preduzećima. Seminar je namenjen vlasnicima, direktorima i menadžerima na svim funkcijama i svim nivoima u preduzeću, kao i svima ostalima zaposlenima koji žele da poboljšaju i unaprede svoje znanje na temu mobinga, problema koje on prouzrokuje, kao i metoda rešavanja sporova. Zbog velikog interesovanja, promotivne kotizacije i ograničenog broja polaznika, molimo Vas da prijavu pošaljete u što kraćem vremenskom roku.
U prilogu Vam dostavljamo plan i program seminara i biografiju predavača. Za prijavu popunite Prijavni list iz priloga i pošaljite ga na email snezanamaksimovic.sain@gmail.com.

Za dodatne informacije zadužena je Snežana Maksimović, iz SAIN-Edukativnog centra putem e-mail:
snezanamaksimovic.sain@gmail.com ili preko mobilnog telefona 060/0351-053.

Svim polaznicima je obezbeđen radni materijal i dodela sertifikata.
Kotizacija pokriva osnovne troškove treninga, literature i osveženja u pauzama i iznosi 6.700,00 RSD
Molimo Vas da uplatu izvršite na račun Srpske akademije inovacionih nauka,
ERSTE BANK 340-32437-07 do 22.08..2012.godine. Akademija nije obveznik PDV-a.
U očekivanju Vašeg odgovora, srdačno Vas pozdravljamo,
Predsednik SAIN- akademije Predsednik Privredne komore Beograda

Akademik Petar Rajačić,s.r. dr Milan Janković, s.r.

Vreme: Program:
10.00 – 10.15 Registracija polaznika seminara
10.15 – 10.30 Pozdravni govor Predsednika
10.30 – 11.15 Vera Kondić – psiholog, Predsednica udruženja
NO MOBING, KAKO IZBEĆI ZAMKU MOBINGA
● šta doprinosi nastanku mobinga?
● ko su moberi?
● uticaj mobinga na zdravlje ljudi
i posledice po nacionalnu ekonomiju
11.15 – 11.45 Pauza za kafu
11.45 – 12.30 Olga Kićanović – advokat, savetnik u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje sporova
GDE JE GRANICA KOJU MENADŽER NE SME DA PREĐE PRILIKOM RUKOVOĐENJA
● gde je granica između mobinga i narušavanja drugih socijalnih i radnih prava
● kako da se poslodavac odbrani od lažnih optužbi za mobing
● kako interno rešiti spor ● kako spreciti mobing medu zaposlenima
12.30 – 13.00 Pauza za ručak
13.00 – 13.15 Vera Kondić i Olga Kićanović
● da li je moguće i kako ostvariti kvalitetnu radnu sredinu – radionica
13.15 – 13.30 Diskusija i zaključci
13.30 – 14.00 Dodela sertifikata