Reklama

Kikinda Opština Kikinda ove godine počela je realizaciju još jednog projekta koji se finansira iz sredstava Evropske unije. Reč je o projektu iz programa prekogranične saradnje Srbije i Mađarske „Zaštita zdravlja životinja“, koji predstavlja nastavak saradnje između opština Kikinda i Mako, kao i Javne agencije za poljoprivredu Kikinde i Neprofitnog komunalnog preduzeća „Makoi Kommunalis Nonprofit Kft“ iz Makoa, objavile su lokalne „Nove kikindske novine“.

U okviru ovog projekta u Kikindi će biti izgrađena i opremljena hladnjača za neškodljivo odlaganje životinjskog otpada.

Ukupna vrednost projekta iznosi 257.102 EUR. Opštini Kikinda pripada 126.180 EUR – sopstveno učešće je nešto manje od 19.000 EUR, dok EU obezbeđuje oko 107.000 EUR.

Izvor: eKapija