Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će profesor Vidoje Vujić, u petak, 21. februara 2014. sa početkom u 12 sati, održati dvosatno predavanje pod nazivom „Koncepcije i uslovi razvoja preduzetništva“. Mesto predavanja je Svečana sala Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu (Ulica Zorana Đinđića bb, I sprat).

Profesor Vidoje Vujić je redovni profesor Fakulteta za turistički i hotelski menadžment, Opatija, Sveučilište u Rijeci, a odlukom Senata angažovan je kao gostujući profesor na studijama Preduzetništva, koje se realizuju u okviru UNESCO katedre za studije preduzetništva Univerziteta u Novom Sadu.

SADRŽAJ PREDAVANJA

– Teorijske koncepcije preduzetništva
– Pretpostavke i uslovi razvoja preduzetništva
– Mitologija preduzetnika i menadžera
– Uloga i funkcije preduzetnika i menadžera
– Preduzetničko planiranje i nivoi odlučivanja

Svrha i cilj predavanja je upoznati učesnike s novom poslovnom filozofijom sticanja moći i bogatstva, te novim trendovima i delatnostima radnog angažovanja. Predavač će na koncizan i pragmatičan način učesnicima predavanja približiti funkcije i pravila, agrarnog, industrijskog, informatičkog i savremenog društva znanja. Učesnici će saznati na koji način i kako se prilagoditi promenama i naučiti kako pravilno definisati i ostvariti preduzetničke poduhvate i ciljeve.

Prijave za predavanje slati na email unescochair@uns.ac.rs.

Srdačan pozdrav,

UNESCO katedra za studije preduzetništva
Univerziteta u Novom Sadu

www.unescochair.uns.ac.rs
unescochair@uns.ac.rs