Reklama

Udruženje novinara za poljoprivredu AGROPRESS je nevladina organizacija čiji je osnovni cilj oživljavanje i unapređenje života na selu u Srbiji. Od 2006. godine AGROPRESS je članica Međunarodne federacije novinara IFAJ. Do sada, Udruženje je organizovalo više od 70 stručnih ekskurzija u zemlji i inostranstvu. Da bi smo ostvarili zadate ciljeve, osmislili smo nekoliko projekata, a među njima su i „Sajam ruralnog razvoja i preduzetnica u agrobiznisu – Kragijevac 2010.“ i „AGROBIZNIS novine“ koji su podržali Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, USAID Agrobiznis projekat i Grad Kragujevac. U saradnji sa Novosadskim sajmom u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede, 18. maja 2010. godine
organizujemo:

„Konferenciju o investicijama u agrobiznis sektor Srbije“

Dana 12. marta 2010. godine Vlada Republike Srbije je usvojila nove uredbe o investicijama u poljoprivredi, po kojoj će proizvođači i gazdinstva za određene grupe nabavki od države dobijati povraćaj 30- 40% nabavne cene materijala, bez PDV-a. Nabaku opreme Vlada će stimulisati sa 250.000 do milion dinara, a investicije u izgradnju i opremanje objekata za skladištenje i brendiranje poljoprivrednih proizvoda podstiču se u iznosu od dva miliona dinara do trideset miliona dinara. O potencijalu srpske poljoprivrede svedoče i milionski krediti koje su kompanije iz ovog sektora ugovorile sa domaćim i međunarodnim bankama i finansijskim institucijama, kao i sve glasniji interes svetskih sila poput SAD i Kine da investiraju u agrobiznis sektor Srbije.

Cilj ove konferencije je otvoranje dijaloga o unapređenju institucionalnog okvira i stvaranja privrednog ambijenta za privlačenje većih investicija u agrobiznis sektor Srbije – sektor privrede koji tradicionalno donosi trgoviski suficit i obezbeđuje stabilnost privrede Srbije. Želja nam je da u prisustvu najviših zvaničnika – ministra poljoprivrede Saše Dragina i drugih predstavnika državnog i privatnog finansijskog sistema, međunarodnih organizacija, medija i nevladinog sektora, govorimo o najznačajnijim temama u oblasti investicija u poljoprivredi.

Termin: 18. maj 2010. godine, od 10 do 13h
Lokacija: Novi Sad, Sajam, Master centar
Broj učesnika: 200
Simultani prevod na engleski jezik

Neke od tema koje ćemo predložiti su:
– Kako stvoriti uslove za optimizaciju institucionalnog okvira za efikasnije sprovođenje investicija u
agrobiznis sektoru Srbije i kako stvoriti privredni ambijent za privlačenje stranih investicija
– Izvori finansiranja agrobiznis sektora i mogućnosti njihovog unapređenja
– Otvaranje pretpristupnih fondova EU
– Reforme u poljoprivrednom sektoru
– Međunarodne integracije.

Učesnici:
Saša Dragin, ministar poljoprivrede u Vladi Republike Srbije
Predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstva trgovine i usluga, Privredne komore
Srbije i SIEPA-a
Predstavnici Evropske unije i ambasadori zemalja partnera Srbije
Predstavnik FIC-a, USAID-a, GTZ-a
Predstavnici bankarskog sektora u Srbiji
Predsednici i menadžeri vodećih kompanija u sektoru
Predstavnici međunarodnih organizacija i diplomatskog kora
Predstavnici nevladinog sektora
Mediji

AGENDA (predlog)
10.30 Okupljanje učesnika
11.00 Uvodna reč, Goran Djaković, predsednik UO AGROPRESS-a
11.05 Saša Dragin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije
11.15 Predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstva trgovine i usluga
11.25 Predstavnik FIC-a
11.35 Predstavnik USAID-a
11.45 Predstavnik GTZ-a
11.55 Goran Vasić, generalni direktor Novosadskog sajma a.d.
12.05 Predstavnik sponzora
12.15 Predstavnik partnera
12.25 Diskusija

Koristim priliku da Vas informišem da je na prethodnoj konferenciji “Bezbednost hrane – rizici i izazovi” prisustvovalo 270 učesnika i 50 akreditovanih novinara.
Na linku koji Vam šaljemo nalaze se materijali o konferencijama koje smo organizovali, kao i sa nedavno održanog „Sajma ruralnog razvoja i žena u agrobiznisu“. http://www.agropress.org.rs/agropress-dogadjaji.html U nadi da ćete uvideti zajedničke interese i da ćete nam se priključiti u organizaciji ovog događaja očekujemo
Vaš odgovor.
Goran Djaković
Predsednik Upravnog odbora
AGROPRESS

www.agropress.org.rs
office@agropress.org.rs
+381 60 071 2350