Univerzitet u Novom Sadu
Poljoprivredni fakultet
Departman za poljoprivrednu tehniku

Kurs za rukovaoce sušara u poljoprivredi (15.9 – 21.09.2010)

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu preko deset godina radi na posebnoj obuci stručnjaka koji brinu o sušenju i skladištenju svega onoga što se u domaćoj poljoprivredi proizvede. Ova obuka se obavlja u okviru planiranog kursa.

Preko 500 rukovaoca sušara iz Srbije do sada je pohađalo kurs, što je najvažniji dokaz njegovog kvaliteta i potrebe. To je najkompetentniji kurs u državi, predavači su profesori Poljoprivrednog fakulteta sa višedecenijskim iskustvom kako u obrazovanju tako i u praksi.

Pozivamo Vas da uputite vaše rukovaoce sušarom na obuku kod nas, pa čak i ako su ga pohađali pre nekoliko godina. Vaša firma će imati višestruke koristi jer ćete biti sigurni:

  1. da ćete znatno smanjiti opasnost od požara,
  2. da ćete potrošiti manje goriva za sušenje,
  3. da ćete imati bolji kvalitet proizvoda koji sušite i
  4. da ćete povećati odgovornost rukovaoca sušare,

a to sve zahvaljujući novom znanju i certifikatu koje će Vaši rukovaoci steći.

Odlukom nastavno-naučnog veća Fakulteta odobren je plan i program kursa u trajanju od 30 časova – pet radnih dana (sreda, četvrtak, petak, ponedeljak i utorak). On obuhvata: goriva, gorionike, enegetiku, tehnologije sušenja, konstrukcije sušara, opremu na centru, rukovanje sušarom, automatiku, evidenciju rada, održavanje, protivpožarne i bezbednosne mere i dr. Svaki polaznik kursa dobija knjigu. Nastavu će održati prof. dr Ljiljana Babić i prof. dr Mirko Babić sa saradnicima. Po održanom kursu organizuje se ispit – provera znanja pred tročlanom komisijom. Ispit i uručivanje sertifikata biće 24. septembra.

Nakon uspešno završenog ispita svaki slušalac dobija:

Certifikat o završenom kursu za rukovaoca sušara u poljoprivredi

koji potpisuje Dekan Poljoprivrednog fakulteta i ispitna Komisija.

Termin kursa je 15.9 – 21.09.2010. godine i održava se na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, svakodnevno od 9-15 časova, radnim danima. Cena kursa zavisi od broja učesnika iz jedne firme: – za 1 (jednog) učesnika je 11.800 dinara; – za 2 (dva) učesnika je 11.328 dinara po učesniku; – za 3 (tri) učesnika je 10.856 dinara po učesniku i – za 4 (četiri) i više učesnika je 10.384 dinara po učesniku. U cenu je uračunato: pohađanje nastave, potrebna literatura u formi knjige, konsultacije i polaganje ispita. U cenu je uračunat i PDV. Radi poslova organizacije kursa molimo vas da vaše kandidate prijavite najkasnije do ponedeljka 13. septembra 2010.

Kontakt:

Prof. dr Mirko Babić ili mr Ivan Pavkov
Poljoprivredni fakultet, 21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 8.
Tel: (021) 485-3441 (dr Mirko Babić); (021)485-3318 (mr Ivan Pavkov); (021)459-958;
(063) 531-686; (064) 246-38-70, Fax: (021) 459-989,
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs; ivan@polj.uns.ac.rs