Udruženje inženjera prehrambene struke srbije

Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije

Razvojni centar SITS-a

Beograd
Dom inženjera ,,Nikola Tesla,,
Kneza Miloša 9/III
(sala na III spratu)

25.11.2010.
sa početkom u 10,00 časova

Cilj savetovanja

Cilj Savetovanja je da se stručna javnost upozna sa stanjem i mogućnostima u oblasti kontrole kvaliteta hrane. Konstatovano je da u ovoj oblasti postoji veliko šarenilo kako u pogledu opremljenosti, tako i u pogledu stručne osposobljenosti kadra koji treba da obavlja te poslove. Poznati poznavaoci problematike kvaliteta izložiće svoje gledanje i dati preporuke šta da se radi i kako da se prevazilaze problemi u ovoj oblasti. U okviru Savetovanja predviđena je diskusija kao i pitanja izlagačima, sa čim Savetovanje treba da se učini efikasnijim i korisnijim.

Programsko- organizacioni odbor

Dr Milan Žeželj, predsednik
Mr Zoran Pendić
Dr Ivan Stanković
Dr Stojan Jevtić
Mr Milan Prostran
Đorđe Bugarin, dipl.inž.
Dušan Pajkić, dipl.inž.
Mitić Dragoslav, dipl.inž.
Mr Erna Šumec
Dr Gordana Ušćebrka
Šumić Zdravko, dipl.inž.
Dr Mirjana Demin
Dr Miladin Ševarlić
Dr Radomir Radovanović
Dr Momčilo Milutinović
Mr Branislav Vujinović
Mr Rada Stanić
Nikolić Ljiljana, dipl.inž.
Tošković Mira

Program savetovanja

09,30 Registracija učesnika
10,00 Mr Milan Prostran, sekretar PK Srbije Otvaranje savetovanja Izbor radnog predsedništva
10,15 Dr Milan Žeželj Faktori kvaliteta hrane
10,30 Aleksandar Đorđević, dipl.inž. i saradnici Akreditovane certifikacione šeme u svetu i
sistem kontrole kvaliteta hrane u Srbiji
10,45 Dr Gordana Ušćebrka Pregled propisa koji se odnose na kvalitet hrane
11,00 Miloš Šešlija, dipl.inž., Mr Erna Šumec Podrška vlade AP Vojvodine unapređenju
kvalitet i bezbednosti hrane
11,15 Diskusija po izloženim temama i kafe pauza
12,00 Dr Paul Andre Pregled certifikacionih i konsultanskih organizacija
u Srbiji
12,15 Snežana Mutavxić, dipl.inž. Sistematski prilaz realizaciji konsultanskih i
certifikacionih usluga
12,30 Vreme predviđeno za predstavljanje konsultanskih i certifikacionih organizacija
12,50 Natalija Jovičić-Zarić Uloga akreditacionih tela Srbije u unapređenju
kontrole kvaliteta hrane
13,05 Dr Jasna Mastilović Stanje opremljenosti laboratorija za
kontrolu kvaliteta hrane
13,20 Dr Jasna Gvozdenović Stanje i mogućnosti kontrole kveliteta ambalaže
13,35 Goran Papović Problemi implementacije zakona o zaštiti potrošača i
njegov uticaj na proizvodnju
13,50 Diskusija i pitanja po izloženim temama iz ovog bloka
14,30 Koktel

Kotizacija

Kotizacija za Savetovanje iznosi 3.000,00 din.

Članovi Udruženja inženjera prehrambene struke Srbije plaćaju 50% od pune cene.

Izlagači i članovi Programsko-organizacionog odbora kao i gosti po pozivu ne plaćaju kotizaciju.

Uplatu vršiti na TR: 245-46348-88

Uplatom kotizacije učesnik stiče pravo na:
-učešće u radu Savetovanja
-Zbornik izlaganja
-potvrdu o prisustvu na Savetovanju
-osveženje u pauzi
-koktel

Prijava učesnika

Prijavu učešća sa svim traženim podacima slati na adresu Udruženja ili na E-mail adresu ili skinuti za pravna lica i fizička lica, do 19.11.2010.

Udruženje inženjera prehrambene struke Srbije
11000 BEOGRAD
Kneza Miloša 7A/II

spitj.udruzenje@gmail.com

Kontakt telefoni

UIPSS-011/32-30-119
Dr Milan Žeželj, predsednik : 063/77-64-110
Dragoslav Mitić, član: 063/78-53-812
Tošković Mira,teh.sekretar: 064/32-14-603