Reklama

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na Osmu konferenciju kvaliteta u Bosni i Hercegovini
„Kvalitet – održiv razvoj – put u Evropsku uniju“

Hotel Leotar Trebinje 18. – 19. 11. 2013.

Asocijacija za kvalitet u BiH, kao nacionalni predstavnik BiH u EOQ, Svjetski dan kvaliteta, povodom kojeg Evropska organizacija za kvalitet (EOQ) obilježava Evropsku nedjelju kvaliteta, ove godine obilježava organizovanjem 8. konferencije kvaliteta.

I ove godine, četvrti put zaredom, Konferenciju organizuju partnerski Asocijacija i Privredna štampa, u okviru izdanja Poslovne novine, u sklopu partnerstva na projektu

Unapređenje kulture kvaliteta u BiH i dodjela Državne nagrade za kvalitet“. Cilj ovog projekta je kontinuirana promocija ideje kulture kvaliteta i razmjene iskustava iz oblasti upravljanja sistemom kvaliteta između ljudi, organizacija i institucija u BiH, te promocije Državne nagrade za kvalitet.

Teme:

1. Uloga i značaj akreditacije u održivom razvoju BiH
2. Standardi i standardizacija i tehnička regulativa u funkciji održivog razvoja BiH
3. Sistem mjeriteljstva u BiH
4. Sigurnost i kvaliteta prehrambenih proizvoda na tržištu
5. Integrisani menadžment sistemi
6. Kvalitet u javnoj upravi
7. Uvođenje standarda kvaliteta u visokoškolske ustanove
8. Kvalitet u zdravstvu
9. Uloga medija u promociji kvaliteta u BiH

INFORMACIJE

Web stranica: http://www.kvalitet.ba
Adresa: Asocijacija za kvalitet u BiH
Ulica Topal Osman Paše 18a
71000 Sarajevo,
Telefon/faks: +387 33 655 055
E-mail: slavisavgd@gmail.com
Kontakt osoba: doc. dr. Slaviša Moljević 065/020-633, sekretar Asocijacije za kvalitet u BiH

SMJEŠTAJ

Rezervaciju izvršiti na:

Hotel Leotar Trebinje, Luke Vukalovića 1
Telefon: (+387) (59) 261 086, (+387) (59) 261 084, faks: (+387) (59) 261 087
Mail: hotelleotar.marketing@paleol.net
Obavezno naglasiti za 8. konferenciju kvaliteta u BiH
Cijene smještaja, noćenje + doručak
● 1/1, 50,00 KM po sobi po danu
● 1/2, za 2 osobe: 78,00 KM po sobi po danu
● 1/2, za jednu osobu: 60,00 KM po sobi po danu
● Apartman, za 2 osobe: 98,00 KM po sobi po danu
● Apartman, za jednu osobu: 70,00 KM po sobi po danu

KOTIZACIJA

Kotizaciju za učešće na Konferenciji, u iznosu od 200,00 KM, odnosno 150,00 KM ako ste član
Asocijacije za kvalitet u BiH, možete uplatiti na:
Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini,
Ulica Topal Osman Paše 18a, Sarajevo,
Žiro-račun: 134-010-0000196836
kod Investiciono-komercijalne banke Zenica sa naznakom: „8. konferencija kvaliteta“.
Kotizaciju možete platiti i na licu mjesta, kao i učlaniti se u Asocijaciju.
U tom slučaju molimo Vas da nam javite unaprijed kako bismo pripremili validan račun.
Kotizacija obuhvata: učešće na Okruglom stolu, prisustvo prezentacijama, CD s materijalima i prezentacijama, primjerak Poslovnih novina sa Zbornikom radova, piće dobrodošlice i večera (18. 11.), ručak (19. 11.), te osvježenja na pauzama.

Prijavnica za učešće na Konferenciji