Reklama

Dvanaesti međunarodni Simpozij o kvaliteti

17.-18. ožujka 2011., u Osijeku

ORGANIZATOR:

Hrvatsko društvo menadžera kvalitete
IZDAVAČ ZBORNIKA RADOVA:
OSKAR – Centar za razvoj i kvalitetu d.o.o., Zagreb

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

Dr.sc. Miroslav Drljača, Zračna luka Zagreb (Predsjednik HDMK)
Prof.dr.sc. Marko Bešker, OSKAR, Zagreb
Dr.sc. Josip Čiček, Bjelovar
Ljubica Kolbas, prof., Autocesta Rijeka Zagreb (Tajnica HDMK)
Ante Jerković, dipl.oec., Zračna luka Zagreb
Mr. Dubravka Bele, prof., Seneks jezici, Zagreb
Anita Bešker, prof., OSKAR-EDUKOS, Zagreb
Mr. Nino Karamatić, dipl. ing., Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Zagreb
Mr. sc. Ljiljana Tinodi, Belupo, Koprivnica
Zvonimir Polanec, dipl.oec., OSKAR-EDUKOS, Zagreb
Sanja Rojčević, dipl. krim., Klara, Profi kod, Zagreb

Pozivaju se svi koji žele nastupiti s pisanim radom, prezentacijom ili posterom da prijave naslov i sažetak svojeg rada do 21. PROSINCA 2010. na e-mail adresu: info@hdmk.hr

Završeni radovi zaprimaju se do 25. SIJEČNJA 2011. i nakon pozitivne recenzije i pripreme bit će objavljeni u Zborniku radova Simpozija.

ZA SVE INFORMACIJE KONTAKTIRATI:

Hrvatsko društvo menadžera kvalitete:
Telefon: (01) 6556-233; Zvonimir Polanec
Osobe za kontakt: Dr. sc. Miroslav Drljača; 098454673,
Ljubica Kolbas; 0996515170 i Ante Jerković; 0989836497
Pristojba za Simpozij iznosi 2.250,00 kuna (uvećano za PDV) ili 300 €.
Članovi HDMK-a (koji uplate članarinu za 2011. godinu) mogu koristiti popust za pristojbu u iznosu od 10%. Svi koji izvrše uplatu kotizacije do 15.01.2011. imaju popust od 20%. Uplata se vrši u korist HDMK,
Cimermanova 36a, 10000 Zagreb, na žiro račun:
2360000-1101505393

ili na devizni račun: SWIFT ZABAHR 2X

IBAN HR0623600001101505393.
Na poseban zahtjev HDMK može izdati ponudu.

Poštovane kolegice i kolege znanstvenici i stručnjaci u području sustava upravljanja, dragi prijatelji, zadovoljstvo mi je pozvati vas na aktivno sudjelovanje na 12. međunarodnom Simpoziju o kvaliteti, pod radnim nazivom KVALITETOM DO POSLOVNE IZVRSNOSTI.

Simpozij se održava u vrijeme kad još uvijek nema značajnijih naznaka gospodarskog oporavka, u vrijeme prije parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, u vrijeme rješavanja brojnih afera u društvu, u vrijeme krize sustava vrednota. Sve to pokazuje da uzroci gospodarske krize u Hrvatskoj nisu bili financijske, već strukturne prirode i da se iz krize može izaći jedino provođenjem strukturnih reformi. A reforme se provode suviše sporo i to je jedan od glavnih razloga daljnjeg pogoršanja pozicije Hrvatske na globalnoj ljestvici konkurentnosti.

Istovremeno, Hrvatska se nalazi u fazi zaključenja pregovora o punopravnom članstvu u EU i uskoro će postati njezina punopravna članica. To znači da je završen proces prilagodbe standardima EU i da se oni u potrebnoj mjeri primjenjuju u svakodnevnoj praksi. Na taj su način ostvarene pretpostavke za brži razvoj gospodarstva i društva u cjelini. Započete društvene reforme treba provesti do kraja na dobrobit sadašnje i budućih generacija.

Neoliberalni koncept kapitalizma pokazao je u proteklom razdoblju svoje nedostatke. Profit kao isključivi motiv i pokretač gospodarske aktivnosti za sobom povlači odgovarajući rizik. U tom kontekstu osobito je značajno planirati i ostvarivati gospodarski rast i razvoj na načelima održivosti.

Razvoj kvalitete kao znanosti, filozofskog i pragmatičnog pristupa, sigurno može doprinijeti provedbi strukturnih reformi u društvu i stvaranju novog sustava vrednota, koji ima uporište u: znanju, radu, poštenju, poslovnoj etici i težnji ka poslovnoj izvrsnosti. Na tom polazištu moguće je razvijati konkurentsku sposobnost hrvatskoga gospodarstva.

Na ovim polazištima i HDMK želi dati svoj znanstveni i stručni doprinos, organizirajući 12. međunarodni simpozij o kvaliteti, kako kroz prezentaciju znanstvenih i stručnih radova iz područja razvoja sustava upravljanja (kvaliteta, okoliš, sigurnost, rizici, društvena odgovornost, održivost), tako i promocijom Hrvatske nagrade za kvalitetu kao nacionalnog projekta čija je svrha doprinijeti povećanju konkurentske sposobnosti hrvatskoga gospodarstva.

Dr. sc. Miroslav Drljača
Predsjednik HDMK

TEMATSKA PODRUČJA

Na Simpoziju će, sukladno uvodnoj riječi biti obrađene sljedeće cjeline:

 • Procesno i projektno upravljanje u teoriji i praksi
 • Procesno upravljanje u sustavu upravljanja kvalitetom
 • Procesno upravljanje okolišem
 • Procesno upravljanje rizicima
 • Upravljanje održivim uspjehom
 • Kvaliteta u javnom sektoru
 • Kvaliteta u proizvodnji i graĎevinarstvu
 • Kvaliteta u medijima
 • Kvaliteta u zdravstvu
 • Kvaliteta u turizmu
 • Kvaliteta u obrazovanju i sportu
 • Kvaliteta u ovlaštenim organizacijama
 • Kvaliteta i konkurentnost
 • Kvaliteta i prometni sustavi
 • Kvaliteta kao znanost

POZIV AUTORIMA

Pozivamo Vas da aktivnim sudjelovanjem, pisanim radom i izlaganjem doprinesete uspjehu Simpozija.

UPUTE ZA PISANJE RADOVA

Rad se piše na računalu (Word, Times New Roman 12 pt) i dostavlja se putem elektronske pošte ili na disketi, CD -u. Zbornik radova bit će tiskan na hrvatskom, a sažeci i na engleskom jeziku. Stoga autori trebaju dostaviti naslov svojeg rada i sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku. Autori trebaju navesti sljedeće podatke: ime i prezime, zvanje i titulu, naziv, mjesto i zemlju, sjedište poduzeća odnosno ustanove u kojoj su zaposleni, te e-mail adresu. Autori će dobiti Upute za pisanje radova na hrvatskom i engleskom jeziku. Svi radovi