Reklama

Izvor: http://www.rpkns.com

Regionalna privredna komora Novi Sad obaveštava zainteresovane privrednike da Pokrajinski sekretarijat za privredu Vlade AP Vojvodine i ove godine, po šesti put, organizuje nastup na 44. Međunarodnom sajmu privrede u Celju, Republika Slovenija. Sajam privrede u Celju se održava od 7. do 14. septembra 2011. godine. Pokrajinski sekretarijat za privredu snosiće troškove zakupa i opremanja zajedničkog štanda, troškove špedicije sajamskih eksponata i troškove organizovanog autobuskog prevoza za izlagače (najviše dva lica po kompaniji). Troškove smeštaja snosiće same kompanije-izlagači.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na ovom sajmu, molimo Vas da najkasnije do 10. juna 2011. godine (petak) dostavite popunjenu Prijavu sa potrebnim prilozima na e-mail: nbelic@rpkns.com ili fax 021/466-226.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad je Nadežda Belić, telefon: +381 21 480 20 75, e-mail: nbelic@rpkns.com

Prijava