Reklama

Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje “Serbia Organica” organizuje

Napredni seminar o organskom baštovanstvu vikend 12-13. oktobar 2013.

11.00 -17.00 časova

Polaznici seminara se prvog dana naprednog seminara upoznaju sa tehnologijom gajenja povrtarskih kultura, a drugog dana sa sredstvima za ishranu bilkaka i oplemenjivanje zemljišta kao i merama zaštite od bolesti i štetočina.

Više informacija na

http://www.serbiaorganica.info/kako-do-sertifikata/aktuelne-obuke/seminar-o-organskom-bastovanstvu/

Seminari se održavaju u prostorijama Udruženja za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organica“, „Domaći dućan“, pijaca Zeleni venac, lokal broj 6, kao deo redovnih aktivnosti udruženja.

Seminar vodi Snežana Ognjenović.

Prijavljivanje je u toku na tel. 065 855-69-69 ili na

snezana.ognjenovic@serbiaorganica.org