Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizue kurs „Novi propisi iz oblasti bezbednosti hrane – mikrobiološki kriterijumi bezbednosti hrane i higijene procesa u skladu sa zakonom o bezbednosti hrane“, 24. juna 2011. godine u Plavoj sali Tehnološkog fakulteta.

Cilj organizatora kursa je da polaznicima predoči promene u konceptu obezbeđenja zdravstvene ispravnosti namirnica i upozna ih sa novinama koje donose novi zakonski propisi. Zakon o bezbednosti hrane i odgovarajući podzakonski propisi obezbediće pravni okvir za prelazak na novi sveobuhvatni sistem bezbednosti hrane baziran na analizi rizika, prebacivanju osnovne odgovornosti na subjekte u poslovanju hranom i uvođenju sistema samokontrole zasnovanog na HACCP principima.

Odgovornost subjekata u poslovanju hranom je da u objektu pod svojom kontrolom obezbede sistem za osiguranje bezbednosti hrane i dokažu njegovu funkcionalnost. Mikrobiološki kriterijumi bezbednosti i higijene procesa koji su predviđeni Predlogom Pravilnika o mikrobiološkim kriterijumima su upravo u funkciji valorizacije i verifikacije funkcionalnosti HACCP sistema.

Danom početka primene Pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi prizvodnje, prerade i prometa (1. juni 2011. godine) prestaju da važe odredbe Pravilnika o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu (Službeni list SRJ 26/93, 53/95, 46/02). U iščekivanju novog Pravilnika, odnosno, smernica za mikrobiološku kontrolu proizvoda i procesa, polaznicima kursa biće prezentovan predlog Vodiča za primenu mikrobiološkim kriterijumima za hranu.

Nadamo se da će ovaj kurs odabirom tema, izborom predavača i svojim eksperimentalnim delom (upoznavanje sa brzim metodama za kontrolu) odgovoriti Vašim zahtevima i da ćemo imati zadovoljstvo da Vas ugostimo na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

S poštovanjem u ime organizatora,

dr Siniša Markov
dr Dragoljub Cvetković

Prijava

Bulevar Cara Lazara 1
21000 Novi Sad
Srbija
Centrala Univerziteta: +381 21 485 2000
Dekanat: +381 21 485 3600; +381 21 458 221; +381 21 458 044
Telefaks: +381 21 450 413
Služba za studentska pitanja:
+381 21 485 3613; +381 21 485 3612; +381 21 485 3611; +381 21 450 429

e-mail: deantf@uns.ac.rs
site: http://www.tf.uns.ac.rs/