Reklama

15. decembar 2010. godine u 10.00 časova

Tehnološko-metalurški fakultet, Karnegijeva 4, Beograd, Svečana sala III sprat

Rok za prijavu: 4. decembar 2010.

ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Učešće u šemama međulaboratorijskih uporednih ispitivanja (PT šema) je jako važan aspekt eksterne kontrole kvaliteta laboratorijskih rezultata i nedvosmislene potvrde kompetentnosti laboratorija. Pored interne kontrole kvaliteta, uporedna, eksterna, provera stručnosti je zahtev standarda ISO/IEC 17025 & standarda ISO 15189.

Laboratorije mogu učestvovati i/ili same organizovati međulaboratorijska poređenja, pri čemu se validnost rezultata statistički procenjuje i na osnovu evaluacije karakteristika izvođenja, sopstvenih u odnosu na druge rezultate, donose odluke o poboljšanju procesa laboratorijskog ispitivanja.

ŠTA SEMINAR OBUHVATA?

Seminar obuhvata obuku zaposlenih u laboratorijama i dobijanje sertifikata. Učesnik koji je završio obuku i stekao sertifikat, obučen je za obradu rezultata međulaboratorijskih ispitivanja i procenu rezultata sopstvene laboratorije.

KO SPROVODI OBUKU?

Instruktažu na srpskom jeziku vodiće obučeni instruktori u okviru projekta Evropske unije koji sprovodi Evropska agencija za rekonstrukciju u okviru Eurohealth Group, kao podršku unapređenja laboratorijiskih usluga u Srbiji, Nenad Kostić spec. san. hemije i Marija Rakićević, dipl.hem. za istraživanje i razvoj.

N. Kostić, spec. san. hemije ZZJZ Kruševac, pom. dir. za kvalitet odgovoran za implementaciju ISO 9001, ISO/IEC 17025 & OHSAS 18001

 • Osnov za davanje izjave o validaciji kalibracionih metoda hemijskih analiza kao zahtev QMS-a u laboratorijama – 2003 JUQS, Petrovac na moru
 • Seminar: Validacija analitičkih metoda i nesigurnost merenja Tema: Linearna kalibracija, ocenjivanje analitičkih metoda 2004 Green Quality, Kragujevac
 • Validacija hemijskih metoda, kao zahtev standarda JUS ISO/IEC 17025 2004 FF Beograd
 • Seminar: Validacija metoda u laboratorijskoj praksi 2007 – 2009 SHI, Beograd
 • Laboratorijski Informacioni Menadžment Sistem za ISO 17025 & ISO 15189 2007 Leichester, Engleska
 • Ostvarivanje sledivosti rezultata hemijskih ispitivanja putem referentnih materijala i merna nesigurnosti 2007 AQS, Kruševac
 • Primena laboratorijskog informacionog menadžment sistema (LIMS) u akreditovanoj laboratoriji 2007 FF Beograd
 • Seminar: Implementacija interne kontrole kvaliteta u laboratorijama 2008 – 2009 SHI, Beograd
 • Seminar: Procena merne nesigurnosti 2008 – 2009 SHI, Beograd
 • Seminar: Međulaboratorijska ispitivanja, organizacija i obrada rezultata 2009 SHI, Beograd

Marija Rakićević, dipl. chem za istraživanje i razvoj ZZJZ Čačak Inžinjer kontrole kvaliteta, implementaciju QC/QA programa, validaciju i razvoj metoda, procenu merne nesigurnosti i ocenu rezultata međulaboratorijskog ispitivanja

 • Interna kontrola kvaliteta u laboratoriji Eurohealth group Trening za osoblje zavoda za javno zdravlje 2004. Beograd Niš Novi Sad
 • Validacija analitičkih metoda Eurohealth group Trening za osoblje zavoda za javno zdravlje Interna kontrola kvaliteta u laboratoriji 2005. Beograd Niš Novi Sad SHI, Beograd
 • Pohađala treninge za trenera: Validacija metoda i interna kontrola kvaliteta Trening u hemijskoj metrologiji (Sledljivost, nesigurnost, validacija) (EC-JRC-IRMM) 2004., Eurohealth 2007., Euroanalysis, Antwerpen
 • Seminar: Validacija metoda u laboratorijskoj praksi 2007 – 2009 SHI, Beograd
 • Seminar: Implementacija interne kontrole kvaliteta u laboratorijama 2008 – 2009 SHI, Beograd
 • Seminar: Procena merne nesigurnosti 2008 – 2009 SHI, Beograd

TEME SEMINARA

1. Kompetentnost organizatora
2. PT šeme
3. Statističko modelovanje
4. Test po Cochranu
5. Test po Grubbu
6. Test po Mendelsu
7. Test po Youdenu

VEŽBE

1. Naći ekstreme i izračunati nominalnu vrednost ispitivanog materijala
2. Rezultate MLI prikazati grafički u Z skor-u
3. Obraditi rezultate prema Youden plot testu

OVAJ SEMINAR OBUHVATA

• planiranje učešća i/ili organizacije u međulaboratirijskim uporednim ispitivanjima,
• statističku obradu rezultata ispitivanja i ocenu značajnosti odstupanja od ciljnih vrednosti

OKVIRNA SATNICA SEMINARA

N0 Tema Izlaže od – do
0 Pregled seminara Nenad Kostić 10:00 -10:15
1 Uvod Nenad Kostić 10:15 – 10:30
2 Kompetentnost organizatora Marija Rakićević 10:30 – 10:45
3 Šeme MLI Nenad Kostić 11:00 – 11:30
4 Statističko modelovanje 11:30 – 11:45
5 kafe PAUZA 11:45 – 11:55
6-7 Stragglers & Outliers Test po Cochran-u Nenad Kostić 11:55 – 12:05
8-9 Test po Grubbu (1 ekstrem)
Test po Grubbu (2 ekstrem)
Nenad Kostić 12:05 – 12:20
10 VEŽBA 1: Nadji ekstreme Nenad Kostić 12:20 -12:35
11 PAUZA ručak 12:35 – 12:55
12 Test po Mandels-u / Z – test Marija Rakićević 12:55 – 13:30
13 VEŽBA 2: Z skor vrednovanje rezultata Marija Rakićević 13:30 – 13:50
14 kafe PAUZA 13:50 – 14:10
15 Youden test Marija Rakićević 14:10 – 14:25
16 VEŽBA 3: Youden plotiranje Marija Rakićević 14:25 – 15:00
17 Zakljucak Nenad Kostić 15:00 – 15:30
18 Diskusija / Podela sertifikata Marija Rakićević i Nenad Kostić 15:35-15:50

NAPOMENA

Seminar nije zamišljen kao kurs iz statistike.

Radni materijal i vežbe zasnovani su na originalnim primerima iz analitičke prakse laboratorija, statistički koncept je univerzalan i može se primeniti u svakoj laboratoriji za ispitivanje i/ili etaloniranje, koja je ili će biti akreditovana po standardu ISO/IEC 17025 & standarda ISO 15189.

CENA OBUKE

Kotizacija iznosi 150 EUR u dinarskoj protivvrednosti (+18% PDV) i obuhvata:

 • jednodnevnu obuku
 • priručnik
 • ostale štampane materijale (testove, zadatke itd.)
 • sertifikat
 • ručak i osveženje tokom dve pauze

Kako je zbog kvaliteta obuke broj učesnika ograničen na 35, prednost imaju učesnici koji se budu ranije prijavili.

Molimo da u prijavi navedete naziv (ili vrstu) laboratorije u kojoj radite.

Peuzmite Prijavu u pdf ili Word formatu