Razvoj novih proizvoda, Trendovi u prehrambenoj industriji & komunikacija

Savetovanje:
Označavanje prehrambenih proizvoda i novi trendovi u prehrambenoj industriji
‐ Nutritivne i zdravstvene izjave u 2013
‐ Novosti koje nas očekuju, nove sirovine i zakonska regulativa
Hotel M, Bulevar oslobođenja 56a, Beograd
– ponedeljak, 22.10.2012

Ovo savetovanje će dati kritički prikaz skorašnjih izmena u razvoju ishrane i unapređenju zdravlja, deklarisanju prehrambenih proizvoda, korišćenju nutritivnih i zdravstvenih izjava na prehrambenim proizvodima i suplementima, objašnjenje najavljenih izmena u deklarisanju.

Pažnja će biti usmerena na razvoj novih proizvoda u prehrambenoj industriji koji unapređuju zdravlje, primeni sirovina koje imaju pozitivan efekat na zdravlje ljudi, njihovo deklarisanje, mogućnost korišćenja zdravstvenih izjava i objedinjavanje znanja iz tehnologije i nutricionizma.

Izmene u zakonodavstvu zahtevaju detaljnu analizu onoga što se može uraditi i onoga što više neće biti dozvoljeno.
Uvaženi predavači će analizirati trenutnu situaciju i njenu ulogu u razvoju i obeležavanju prehrambenih proizvoda, pića i dodataka ishrani.
Tokom popodneva, nakon usmerenih kritičkih prikaza sa studijama slučaja, biće predstavljeni konkretni primeri iz Prehrambene industrije i proizvodnje dodataka ishrani.
Ovo savetovanje predstavlja jedinstvenu priliku za upoznavanje sa ekspertima i povezivanje sa kolegama.

WWW.IHIS-NUTRICIONIZAM.RS

Svi zainteresovani za sponzorstva seminara ili iznajmljivanje štanda informacije mogu dobiti na telefon 011/316 8154

Program
Označavanje prehrambenih proizvoda i novi trendovi u prehrambenoj industriji – Nutritivne i zdravstvene izjave u 2013 – Novosti koje nas očekuju, nove sirovine i zakonska regulative

8:30 – 9:00 Registracija učesnika seminara
9:00 – 9:10 Dobrodošlica i pozdrav organizatora: IHIS Nutricionizam
9:10 ‐ 9:20 Dobrodošlica i pozdrav glavnog sponzora
9:20 – 10:00 Plenarno predavanje: Prof. dr Ivan Stanković,
Farmaceutski fakultet Regulativa EU, šta to znači za nas i kakve nas novosti očekuju u 2013
10:00‐10:30 Prof. dr Miroslav Vrvić, Hemijski fakultet, Katedra za biohemiju
10:30 – 11:00 Odmor za kafu
11:00 – 11:30 Prof. dr Jagoda Jorga, Medicinski fakultet, Katedra za higijenu i medicinsku ekologiju
11:35 – 12:00 Sanitarni inspektor Označavanje proizvoda: šta je obavezno, šta dozvoljeno, a šta su mogućnosti
12:00 ‐ 12:20 Prof. dr Marica Rakin: Tehnološko-metalurški fakultet,
Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju,
Novi trendovi u mlekarskoj industriji i industriji bezalkoholnih pića
12:20 – 13:20 Odmor za ručak
13:20 – 13:40 dr Danica Zarić, naučni saradnik, IHIS Nutricionizam,
Novi trendovi u konditorskoj i pekarskoj industriji, zdravstvene i nutritivne izjave
– obavezno označavanje vs. zavođenje potrošača
13:40 – 15:00 Primeri iz prakse:
‐ Imlek
‐ Soko Štark

Prijava

Kotizacija za učestvovanje na seminaru iznosi:
‐ za uplate do 15.9.2012 – 5.500 din sa uključenim PDV.
‐ za uplate posle 15.9.2012 – 6.200 din sa uključenim PDV.
‐ svaki četvrti učesnik iz iste kompanije učestvuje besplatno.
U slučaju otkazivanja prisutnosti nekog od učesnika vraćamo uplaćenu kotizaciju 100% za naznake primljene pre 30.9.2012 i 60% posle tog datuma. Molimo Vas, da kotizaciju sa naznakom učesnika uplatite na račun: IHIS- Nutricionizam, Batajnički put 23, 11080 Beograd-Zemun, Tekući račun (kod Vojvođanske banke): 355-1049621015-68 a prijave pošaljete faxom na broj 011/2194 991 ili e-mail adresu: office@ihis-nutricionizam.rs.
Telefon za informacije: 011 316 8154.
Prijavni list

IHIS-Nutricionizam, Batajnički put 23, 11080 Beograd-Zemun,
tel +381 11 316 8154,
Tekući račun (kod Vojvođanske banke): 355-1049621015-68,
a prijave pošaljete faxom na broj 011/2194 991 ili e-mail adresu: office@ihis-nutricionizam.rs