Reklama

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRADSKA POLITEHNIKA
BEOGRAD, Brankova 17

uz podršku

MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE,

KONFERENCIJE AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA SRBIJE, UPRAVE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA
RADU I INŽENJERSKE AKADEMIJE SRBIJE

organizuje

INŽENJERSTVO I INTEGRACIJE U OBLASTI KVALITETA, BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Beograd 06. decembar 2013. godine

TEMATSKE OBLASTI I CILJ SKUPA

Opredeljujući se za organizaciju ovog skupa, Beogradska politehnika je imala u vidu potrebe za harmonizacijom različitih privrednih i društvenih delatnosti u Srbiji na osnovama integrisanog sistema menadžmenta – menadžmenta kvalitetom (ISO 9001), zaštite životne sredine (ISO 14001) i bezbednosti i zdravlja na radu (OHSAS 18001). Pri tome se imao u vidu obrazovni portfolio Beogradske politehnike
koji sadrži studijske programe iz navedenih oblasti, uvažavajući obavezu visokih škola strukovnih studija za unapređenje naučno-istraživačke i stručne delatnosti i
njihovog povezivanja sa obrazovnim procesom.

Cilj naučno-stručnog skupa je povezivanje stručnjaka i istraživača iz privrede, istraživačkih ustanova, obrazovno-naučnih ustanova i nadležnih državnih institucija, radi razmene rezultata i iskustava iz teorijskih i praktičnih istraživanja. Skup treba da bude mesto za razmatranje aktuelnih potreba, mogućnosti i problema u uspostavljanju, funkcionisanju i daljem razvoju integrisanog sistema menadžmenta. Pored toga, prezentovanjem naučnih, stručnih i praktičnih dostignuća očekuje se unapređenje osnova za povezivanje visokog obrazovanja i profesionalnog okruženja.

Skup čine tri ključne SEKCIJE:

• Kvalitetom u integracije,
• Bezbednost i zdravlje na radu i
• Zaštita životne sredine.

VREME I MESTO ODRŽAVANЈA SKUPA

06. decembar 2013. godine, Beograd, Srbija
Molimo vas da informaciju o naučno-stručnom skupu
prosledite i drugim zainteresovanim licima.

SEKCIJE I TEMATSKE OBLASTI

1. KVALITETOM U INTEGRACIJE
• Kultura kvaliteta
• Menadžment totalnim kvalitetom
• Poslovna izvrsnost
• Metode i tehnike u menadžmentu kvalitetom
• Ocenjivanje usaglašenosti
• Obuka zaposlenih u vezi sa kvalitetom
• Kvalitet usluga
• Kvalitet u obrazovanju
• Integrisani sistemi menadžmenta kvalitetom

2. BEZBEDNOST I ZDRAVLЈE NA RADU
• Pravno-organizacioni oblici bezbednosti i zdravlja na radu
• Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu
• Profesionalni rizici
• Tehničko-tehnološka zaštita
• Medicinski, sociološki i psihološki aspekti bezbednosti i zdravlja na radu
• Obrazovanje za bezbednost i zdravlje na radu
• Praksa u bezbednosti i zdravlju na radu

3. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
• Implementacija direktiva Evropske unije u oblastizaštite životne sredine
• Kvalitet životne sredine u Srbiji
• Energetska efikasnost i zaštita životne sredine
• Reciklažna industrija u Srbiji – stanje i perspektive
• Zbrinjavanje opasnog otpada u Srbiji
• Javna preduzeća u zaštiti životne sredine

STUDENTSKI PORTAL U OKVIRU SEKCIJA – OD OBRAZOVANJA DO STRUKE

• Prezentacija uspešnih završnih i specijalističkih radova studenata

PROGRAMSKI ODBOR

prof. dr Žarko Janković, Fakultet zaštite na radu Niš, predsednik
prof. dr Radivoje Mitrović, državni sekretar Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj
Vera Božić-Trefalt, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu
prof. dr Ljubiša Kuzović, predsednik Inženjerske akademije Srbije
prof. dr Borivoje Rodić, Beogradska politehnika, Konferencija akademija strukovnih studija Srbije
doc. dr Miroslav Drljača, Zračna luka Zagreb, predsednik Hrvatskog društva menadžera kvalitete, Hrvatska
prof. dr Petar Kolev, rektor VTU „Todor Kableškov“, Sofija, Bugarska
prof. dr Kristi Bombol, Univerzitet „Sveti Kliment Ohridski“, Bitolj, Makedonija
prof. dr Miodrag Bulatović, Mašinski fakultet, Univerzitet Crne Gore
prof. dr Ratko Nikolić, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK)
prof. dr Dragan Vasiljević, Fakultet organizacionih nauka Beograd
prof. dr Miodrag Hadžistević, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
prof. dr Dragan Marković, Fakultet za primenjenu ekologiju, Futura, Beograd
prof. dr Predrag Popović, Institut za nuklearne nauke Vinča
prof. dr Živko Stjelja, Beogradska politehnika
prof. dr Dragoslav Ugarak, Beogradska politehnika
prof. dr Šimon Đarmati, Beogradska politehnika
prof. dr Dragutin Jovanović, Beogradska politehnika
prof. dr Marina Stamenović, Beogradska politehnika

ORGANIZACIONI ODBOR

prof. dr Dragoslav Ugarak, predsednik
prof. dr Olivera Jovanović, zamenik
prof. dr Živko Stjelja
prof. dr Dragutin Jovanović
prof. dr Šimon Đarmati
prof. mr Duško Trifunović
Svetlana Dobrilović-Košanin, Srđan Trajković
Nebojša Ćurčić, Nataša Tanjga, Ivana Matić

VAŽNI DATUMI

15.06.2013. − dostavljanje apstrakta,
30.06.2013. − obaveštenje o prihvatanju apstrakta,
01.10.2013. − dostavljanje radova,
30.10.2013. − obaveštenje o prihvatanju radova,
15.11.2013. − prijava učešća i uplata kotizacije.

Uputstvo autorima za pripremu radova

Radovi treba da sadrže sledeće delove: naslov, imena i prezimena autora i adrese institucija, apstrakt i ključne reči, uvod, poglavlja, zaključak i literaturu. Apstrakt treba da sadrži do 200 reči i ključne reči (do 5), na srpskom i engleskom jeziku. Rad se dostavlja u obimu do 6 strana, uključujući slike i tabele. Radovi mogu biti pisani na srpskom ili engleskom jeziku.

Detaljno uputstvo za izradu rada biće istaknuto na adresi:
www.politehnika.edu.rs/politehnika2013

Prijem radova

Apstrakte radova i radove treba dostaviti putem elektronske pošte na adresu:
bpolitehnika2013@gmail.com

Recenzija svih radova biće izvršena.

Kotizacija

Kotizacija za učešće na skupu iznosi 5.000,00 dinara za uplate do 15.11.2013. godine. U iznos kotizacije, pored prisustvovanja skupu, uključen je radni materijal, zbornik radova (knjiga i CD), osveženje tokom skupa, koktel i svečana večera. Za uplate posle navedenog datuma iznos kotizacije je 7.500,00 dinara. Za učesnike iz inostranstva kotizacija iznosi 50 evra, odnosno 75 evra za uplate posle
15.11.2013. godine.

Uplata kotizacije

Kotizacija se uplaćuje na račun broj 840-1854666-50, po modelu 97, sa pozivom na broj 93-74212115, s naznakom „kotizacija za skup, ime i prezime učesnika“.

Detaljnije instrukcije za prijavu učešća i uplate dostupne su na
adresi:
www.politehnika.edu.rs/politehnika2013

Poziv na sponzorstvo
Skup može da ima više glavnih sponzora.
Pogodnosti za glavne sponzore
• naziv i logo organizacije štampan:
• na sertifikatu koji se dodeljuje učesnicima skupa;
• na upadljivom mestu u konačnom programu skupa;
• na unutrašnjim koricama zbornika radova i prikazan na internet stranici skupa;
• učešće dva predstavnika organizacije na skupu bezkotizacije;
• izlaganje proizvoda i/ili panoa u prostorijama održavanja skupa;
• reklamno predstavljanje organizacije video prezentacijom na početku i u pauzama skupa.

Cena aranžmana za glavnog sponzora iznosi 30.000 dinarа. Za glavnog sponzora iz inostranstva cena aranžmana je 300 evra.

Pogodnosti za sponzora
• naziv i logo organizacije štampan:
• na upadljivom mestu u konačnom programuskupa;
• na unutrašnjim koricama zbornika radova i
• prikazan internet stranici skupa;
• učešće jednog predstavnika organizacije na skupu bez kotizacije;
• reklamno predstavljanje organizacije video prezentacijomna početku i u pauzama skupa.

Cena aranžmana za sponzora iznosi 15.000 dinara. Za sponzora iz inostranstva cena aranžmana je 150 evra.

KONTAKT
Beogradska politehnika
Katarine Ambrozić 3, 11000 Beograd
tel: 011/24 10 990
faks: 011/38 09 731
е-mail: bpolitehnika2013@gmail.com