Izvor: PKV

Obaveštavamo zainteresovane privrednike da će Komora Vicenze odnosno VICENZA QUALITA (Special Agency of Vicenza Chamber of Commerce for Promotion)
organizovati B2B poslovne razgovore (Workshop) koji će se održati 5. i 6. decembra u Vicenzi, Italija.
B2B će biti organizovani za uvoznike i distributere iz sledećih grana:

1. Poljoprivredna mehanizacija;
2. Mašine u prehrambenoj industriji (kao npr. prerada voća, povrća, pekarstvo itd.);
3. Sve što je vezano za ambalažu (packaging);
4. Oprema i male mašine za građevinarstvo;
5. Građevinski materijal.

Organizatori Poslovnih razgovora, Komora Vicenze, bi snosili sve troškove privrednika (jedna osoba po preduzeću) u šta ulazi smeštaj, hrana i put (ako se ide avionom onda karta ekonomske klase a ako se ide autom putarina plus određena suma po km). Ukoliko ste zainteresirani za učešće, molimo da popunite Anketni upitnik – profil preduzeća (u prilogu) i isti dostavite Privrednoj komori Vojvodine, Službi Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom, Novi Sad, na fax: 021/ 480 3770 ili na e-mail adresu: inostranstvo@pkv.rs

Popunjen Anketni upitnik očekujemo do 4. novembra 2011. godine kako bi objedinjen spisak prosledili Komori u Vićenci i tako obezbedili adekvatne italijanske učesnike Poslovnih razgovora.
Prilog: Profil preduzeca