Reklama

Udruženje za polјoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu

Beograd 27. 09. 2013. godine

Poštovani,
Pozivamo Vas da prisustvujete radionici „Prehrambeni aditivi u hrani – zakonska regulativa” u organizaciji Privredne komore Srbije, Udruženja za polјoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu.

Radionica se održava u prostorijama Privredne komore Srbije, Terazije 23, velika sala, na drugom spratu, dana 10. 10. 2013. godine (četvrtak) sa početkom u 10.00 časova.

Radionici će prisustvovati članovi Radne grupe koji su radili na izradi Pravilnika o prehrambenim aditivima („Sl. glasnik RS”, br. 63/2013), kao i predstavnik Ministarstva zdravlјa.
Tom prilikom biće iznete prezentacije:

  1. Prehrambeni aditivi – nova regulativa, prof. Ivan Stanković, Farmaceutski fakultet, Beograd
  2. Važniji aditivi za meso i proizvode od mesa, prof. dr Ilija Vuković, Fakultet veterinarske medicine, Beograd
  3. Diskusija -pitanja i odgovori

Molimo Vas da u cilјu bolјe organizacije i pripreme radionice unapred pripremite pitanja i Vaše prisustvo potvrdite na e-mail: saska.biorcevic@pks.rs, ili na telefon 011/3300-942, Saški Biorčević.

Biće nam drago da se sretnemo i izmenimo iskustva.

Resavska 13-15, 11000 Beograd
tel: (+381 11) 3300-900, faks: (+381 11) 3230-949
e-mail: info@pks.rs, www.pks.rs