Udruženje inženjera prehrambene struke Srbije

Beograd, Kneza Miloša 7A/II TR:245-0000000046348-88 PIB:105542577,
Tel 011-3230-119, E-mail: spitj.udruzenje@gmail.com

OBAVEŠTENJE

Na 78 međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, a u organizaciji Nacionalne asocijacije SERBIA ORGANICA, organizuje se štand organske proizvodnje na površini oko 600 m2.

Udruženje inženjera prehrambene struke Srbije, koje deluje u okviru Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije (SPITS) i Saveza inženjera i tehničara Srbije (SITS), dobilo je poseban štand gde će predstaviti proizvodnju i preradu žita i drugih mlinskih sirovina iz organske proizvodnje, sa većim brojem proizvoda od žita kao što su:

– Žita i druge mlinska sirovine pogodne za organsku proizvodnju;
– Funkcionalni dodaci sa kojima se nutritivno profilišu namirnice čiju osnovu predstavljaju žita;
– Funkcionalni proizvodi na bazi žitnih ekspandata:
– žitne pahuljice
– kvasna testa
– klijanci i njihovo korišćenje

Izložba će biti propraćena izlaganjima poznatih stručnjaka na temu proizvodnje i prerade žita iz organske proizvodnje.

Značajne teme su:
– Žito u organskoj proizvodnji
– Alternativna žita
– Tehničko-tehnološka rešenja prerade žita iz organske proizvodnje

Ove teme su planirane kao osnov za diskusiju.

Sajam traje od 14. do 21. maja, a diskusioni skup je planiran za 15. maj (nedelja u 12,00 časova). Pored pomenutog, predviđeno je i više drugih manifestacija.

Kontakt telefon: dr Milan Žeželj, predsednik UIPSS-011/32-30-119 063/77-64-110