Reklama

TEHNOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U NOVOM SADU ORGANIZUJE KURS

PRIMENA PROPISA I SLUŽBENA KONTROLA U SKLADU SA ZAKONOM O BEZBEDNOSTI HRANE

Mesto održavanja: Plava sala Tehnološkog fakulteta
Datum: 14.11.2013. godine

Program kursa/radionice:

1000-1015 Pozdravna reč Dekana Tehnološkog fakulteta
1015-1100 Zakon o bezbednosti hrane i uloga veterinarske inspekcije u kontroli mikrobiološke bezbednosti/kvaliteta namirnica – dr Sanja Čelebićanin (Načelnica Odeljenja veterinarske inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede)
1100-1145 Zakon o bezbednosti hrane i uloga poljoprivredne inspekcije u kontroli mikrobiološke bezbednosti/kvaliteta namirnica – Nenad Vujović (Načelnik Odeljenja poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede)
1145-1200 Pauza
1200-1245 Uloga sanitarne inspekcije u kontroli mikrobiološke bezbednosti/kvaliteta namirnica uz komentar važećih propisa – Aleksandra Zurovac (Sanitarni inspektor pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Odsek Novi Sad)
1245-1330 Vodič(i) za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu – doc. dr Dragoljub Cvetković
1330-1400 Zdravstveno značajni mikroorganizmi za bezbednost namirnica: Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Enterobacteriaceae, E. coli, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Bacillus cereus – prof. dr Siniša Markov i doc. dr Dragoljub Cvetković
1400-1500 Pauza za ručak
1500-1600 Interaktivna radionica – Moderatori: dr Siniša Markov i dr Dragoljub Cvetković
Obaveze subjekata u poslovanju hranom koje proističu iz Vodiča
Analiza mikrobioloških opasnosti u skladu sa važećim propisima
Planovi interne kontrole higijene procesa i okruženja
Brzi testovi za detekciju mikrobioloških kontaminenata u prehrambenoj industriji
Brzi testovi za kontrolu higijene proizvodnog procesa i okruženja.
1600-1630 Praktičan rad sa:
Brzim proteinskim testovima i testovima za kontrolu ATP-a
Testovima za određivanje ukupnog broja bakterija, kvasaca i plesni, enterobakterija, stafilokoka (dipslajdovi, Petrifilmovi)
Mikrobiološka kontrola vazduha uređajem MAS-100 Eco
Identifikacija mikroorganizama uređajem Vitek 2 Compact System
Evaluacija kursa
Zatvaranje kursa i dodela uverenja o pohađanju

Napomene:
Broj polaznika kursa je limitiran.

Molimo polaznike da nakon uplate kotizacije potvrde svoje učešće na e-mail adresu cveled@uns.ac.rs. Pored punog imena i prezimena potrebno je da dostavite i JMBG zbog izrade uverenja o pohađanju.

Cena kursa je 9.000,00 dinara (u cenu je uračunat PDV).
Ukoliko želite da uplatite preko firme biće Vam poslat predračun.
Uplatu možete izvršiti i na žiro račun fakulteta sa sledećim podacima:
Svrha uplate: Kotizacija za kurs „Novi propisi iz bezbednosti hrane“.
Primalac: Tehnološki fakultet u Novom Sadu
Žiro račun: 840-1647666-56
Priznanicu treba dostaviti kao dokaz o uplati.

U cenu kursa su uračunati: Materijal koji će pripremiti predavači (prezentacije), materijal za eksperimentalni deo kursa (brzi testovi i dr.), osveženje i ručak.

Kontakt:
dr Dragoljub Cvetković
021/485 3730
cveled@uns.ac.rs