Izbor predstavnika Srbije za učešće na 7. Evropskoj konferenciji najboljih studenata doktorskih studija u oblasti prehrambenog inženjerstva i prehrambenih tehnologija

Poljoprivredni fakultet, Nemanjina 6, Beograd-Zemun, Svečana sala na I spratu, 12.02.2013.

Poštovane kolege,

Na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu će u organizaciji Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije i Saveza hemijskih inženjera Srbije 12.02.2013. godine biti održana Prva nacionalna
konferencija studenata doktorskih studija u oblasti prehrambenog inženjerstva i prehrambenih tehnologija. Konferencija će biti održana u Svecanoj sali na prvom spratu fakulteta sa početkom
u 10h. Cilj konferencije je da se izabere predstavnik Srbije za ućešće na 7. Evropskoj konferenciji najboljih studenata, koja će biti održana u periodu od 22. do 23. aprila 2013. u
Parmi, Italija, a čiji će domaćin biti kompanija Barilla. Prva evropska konferencija je održana 2007. godine u Berlinu, zatim 2008. u Masiju pored Pariza, 2009. u Napulju, a 2010. je
Beogradu pripala ova čast (u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije i Saveza hemijskih inženjera Srbije). Valensija je bila domaćin
2011. godine, a 2012. Singen u Nemačkoj. Srbija je na svakoj od prethodnih konferencija imala svoje predstavnike koji su beležili zapažene rezultate, a 2011. godine predstavnik Srbije je
pobedio na ovoj prestižnoj evropskoj smotri najboljih (dr Ivana Sedej, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu).

Ovim bi smo želeli da Vas pozovemo da prisustvujete Prvoj nacionalnoj konferenciji. Prisustvo konferenciji se ne plaća, ali je neophodno da potvrdite Vase ušešče putem mail-a kolegama Ani
Kalusević (anakalusevic@gmail.com) i Sasi Despotoviću (sasadespotovic@gmail.com).

U ime Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije i Saveza hemijskih inženjera Srbije,

Prof. dr Viktor Nedović
Predsednik Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije
Član Sekcije za hranu pri Evropskoj federaciji za hemijsko inženjerstvo

Naučni odbor

Prof. dr Viktor Nedović
Dr Jovanka Lević
Prof. dr Ida Leskošek-Ćukalović
Prof. dr Branko Bugarski
Doc. dr Vesna Tumbas
Doc. dr Jelena Pejin
Dr Nebojša Ilić

Organozacioni odbor

Prof. dr Viktor Nedović
Sasa Despotović
Ana Kalušević

Program

09:30-10:00 Registracija učesnika
10:00-10:10 Otvaranje konferencije: Prof. dr Predrag Puđa, prodekan Poljoprivrednog fakulteta, Prof. dr Viktor Nedović,
Predstednik Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije
Prva sesija – predsedavajući: Dr Jovanka Lević i Prof. dr Branko Bugarski
10:10-10:40 Aleksandra Djukić-Vuković, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Integrated production of lactic acid and animal food on distillery Stillage”
10:40-11:10 Vladimir Filipović, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
„The effect of the osmotic dehydration process on mass transfer and pork meat quality”
11:10-11:30 Pauza za kafu
Druga sesija – predsedavajući: Prof. dr Ida Leskoček-Čukalović i Doc. dr Jelena Pejin
11:30-12:00 Tamara Dapčević Hadnađev, Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad
“Influence of emulsifying starches on dough technological characteristics and bread quality”
12:00-12:30 Mile Veljović, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
„The influence of raw materials and fermentation conditions on chemical composition and functional characteristics of grape beer”
12:30-13:00 Sastanak stručne komisije, saopštenje odluke i najava takmičenja EcoTrophelia Europe
13:00-14:00 Zakuska

Prezentacije će biti održane na engleskom jeziku.