Reklama

Radionica:

Označavanje proizvoda namenjenih izvozu
(zemlje EU i Hrvatska) prema novim regulativama
EU sa primerima iz prakse
Beograd, 5.4. 2013. (Hotel M, Beograd)

Pozivamo Vas na Radionicu o označavanju prehrambenih proizvoda i dodataka ishrani prema već usvojenim Regulativama koje su stupile na snagu u Evropskoj Uniji.

Radionica će biti praktično orjentisana i sa mnogim primerima kako dobre tako i loše prakse primene EU Regulativa 1169/2011 i 1924/2006.

Kome je radionica namenjena?

Radionica je namenjena svim proizvođačima prehrambenih i dijetetskih proizvoda za domaće i inostrano tržište, kao i državnim organima, istraživačima, referentnim laboratorijama i dr. Interesantna je za tehnologe u sektoru proizvodnje, razvoja, razvoja ambalaže, kontrole kvaliteta, marketinga, komunikacije sa potrošačima kao i saradnicima u pripremi promotivnih materijala.

Sadržaj

Na Radionici će detaljno biti predstavljena nova regulative koja se već počela primenjivati na tržištima Evropske Unije. Posle teorijskog dela u kome će ugledni predavači detaljno objasniti promene koje nas očekuju i koje se već izvode, uslediće praktični deo. U praktičnom delu biće uradeno 5 vežbi sa konkretnim proizvodima iz različitih grana prehrambene industrije i biće prikazana optimalna rešenja novili izazova koji se mogu pojaviti.

Novine na području zdravstvenih i nutritivnih izjava i sprovođenja Regulativa EU 1924/2006 i 1169/2011
Kako će se tretirati proizvodi sa neusklađenim oznakama na deklaracijama i do kada mogu takvi proizvodi da se nalaze na policama
Primeri dobre prakse
Najčešće greške u dekalarisanju proizvoda
Rešenja za najčešće greške kod korištenja zdravstvenih i nutritivnih izjava

Predavači

Prof. dr Ivan Stanković, Farmaceutski Fakultet, Institut /a bromatologiju, Ekspert Zajedničkog FAO/VVHO ekspertskog komiteta za aditive hrane – JECFA, Ekspert Evropskog autoriteta za bezbednost hrane – EFSA, Delegat Srbije u Codex komitetetu za aditive hrane (CCFA), Codex komitetu za kontaminente hrane (CCCF) i Codex komitetu za ishranu i namirnice za posebnu dijetetsku namenu (CCNFSDU)

dr Danica Zarić, IHIS Nutricionizam d.o.o., direktor; Diplomirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu na Katedri za biohemijsko i prehrambeno inženjerstvo, a doktorirala na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Doktorska disertacija predstavlja novinu, jer je uvela i naučno dokazala novi racionalni postupak dobijanja funkcionalne čokolade sa sojinim mlekom. Ima 18-to godišnje iskustvo u radu u prehrambenoj industriji Srbije. Specijalizacije je obavljala u švajcarskim firmama Biihler i Wernli i u austrijskim firmama Haas i Manner.

mr Mirjana Franković, ValcoVITAd.o.o., direktor; Mirjana Franković je diplomirala i magistrirala na Ekonomskom Fakultetu u Ljubljani. Jedna je od pionira funkcionalne ishrane u Evropskoj Uniji na području jugoistočne Evrope. U desotogodišnjem radu sa prehrambenom industrijom na tržištima Evropske Unije pomogla je da se razvije više od sto novih – funkcionalnih proizvoda od kojih su mnogi postali bestselleri. Sa dugogodišnjom praksom iz marketinga, regulative i razvoja, mr Franković saraduje sa institucijama u zemljama Evropske Unije.

Dipl ing. Marijana Stamenković, IHIS Nutricionizam d.o.o., menadžer, Diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu

Program

9:00-9:30 Registracija učesnika
9:30-9:40 Otvaranje, predstavljanje, dobrodošlica – Marijana Stamenković, menadžer IHIS Nuticionizam d.o.o.
9:40-10:45 Nove regulative u EU 1924/2006 i 1169/2011: promene, kada stupaju na snagu, šta su najbitnije odredbe, saveti – prof. dr Ivan Stanković, Farmaceutski fakultet Beograd
10:45-11:30 Praktični primeri Evropska Unija – mr Mirjana Franković
11:40-12:00 Pauza za kafu i posluženje
12:00-13:15 5 vežbi sa konkretnim proizvodima iz različitih grana prehrambene industrije (Sta proveriti nakon utvrđivanja recepture proizvoda, na kojim stranicama sajta EFSA-e proveriti pojedine sastojke, kako odrediti kategoriju proizvoda, čime se rukovoditi pri izboru zdravstvenih i nutritivnih izjava, kako odrediti vrstu nutritivne tabele i drugo) – dr Danica Zarić dipl.ing. & dipl.ing Marijana Stamenković, Ihis Nutricionizam d.o.o

Prijava

Ihis NUTRICIONIZAM d.o.o., Batajnički put 23, 11080 Beograd-Zemun, Srbija PIB: 107687507,
Reg. No. 20852038, Tekući račun: Vojvođanska bank: IHIS 355-0003200185467-06
Tel: +381 (0)11 7168 154, Fax: +381 (0)11 6194 991
E-mail: office@ihis-nutricionizam.rs, www.ihis-nutricionizam.rs