Regionalna privredna komora Novi Sad u saradnji sa PS Invest a.d. iz Beograda organizuje besplatan seminar na temu:

’’Realni hedžing – zaštita od promene valutnih kurseva i cena sirovina’’

Namera seminara je da se finansijski rukovodioci privrednih društava dodatno informišu o prednostima koje Hedžing od valutnog rizika ili rizika skoka cena sirovina, može imati za poslovanje kompanije. Pravilnim hedžingom kompanije mogu sa sigurnošću planirati svoje poslovanje na duži period i dostizati planirane ciljeve.

Kroz praktične primere polaznici seminara će se upoznati sa finansijskim derivatima kojima firme mogu trgovati i u napred odrediti devizni kurs ili cenu sirovine za dati trenutak u budućnosti.

Učešće na seminaru je besplatno.

Prijava učešća je obavezna.

Seminar će se održati 29. septembra 2011. godine sa početkom u 9,30 časova u prostorijama RPK Novi Sad – Plava sala, Narodnog fronta 10, sa sledećim programom:

9:30 Uvodno izlaganje i predstavljanje / 10 min
9:40 Realni hedžing osnovni pojmovi / 20 min
Osnovi međunarodnog tržište kapitala,
Šta je Hedžing , opšti pojmovi ,
Finansijki derivati, Fjučersi, Opcije, Forvard ,
10:00 Valutni hedžing / 30 min
Šta je valutni Hedžing i kako se koristi ?
Valutni Fjučersi, Opcije i Forvardi,
10:30 Kafe pauza /15 min
10:45 Robni hedžing / 30 min
Šta je robni Hedžing i kako se koristi ?
Robni Fjučersi, Opcije i Forvardi,
11:15 Primeri hedžinga / 30 min
Primeri Hedžinga za EUR / USD / CHF / DIN
Primeri Hedžinga za Kukuruz / Žito / Naftu / Gas / Zlato / Srebro / Bakar / Soju / Kafu / Šećer / Pamuk / Živa stoka /…
11:45 Diskusija , odgovori na pitanja, anketiranje učesnika / 30 min

Zbog ograničenog broja mesta, prijava učešća je obavezna, pa Vas molimo da blagovremeno potvrdite Vaše prisustvo odnosno prijavite Veše učešće najkasnije do 27. septembra 2011. godine

Molimo Vas da učešće prijavite u RPK Novi Sad: mr Arijan Avramov tel: 480-20-87; 064/8418-510; ili Jasmina Limoni tel: 480-20-77; 064/8418-539 ili putem E-pošte na: aavramov@rpkns.com i jlimoni@rpkns.com .