U svojim nastojanjima da aktivno unapredi privrednu saradnju srpske i kineske privrede, Privredna komora Srbije planira sastanak na kome bi se domaćoj privredi predstavile karakteristike kineske privrede, kao i mogućnosti za plasman prehrambenih proizvoda na kinesko tržište. Naime, u poslednjem periodu izdvojio se jedan broj srpskih kompanija koje kvalitetom i asortimanom svojih prehrambenih proizvoda zadovoljavaju najviše svetske standarde.

S obzirom na značaj ove teme, pozivamo Vas da uzmete učešće na ovom skupu koji se održava u četvrtak, 28. juna 2012. godine u 11 časova (Privredna komora Srbije, Resavska 15, Beograd, sala II).

Prema programu, učešće će uzeti gospodin Džu Lijenći (Zhu Lianqi), šef Trgovinsko-ekonomskog odeljenja Ambasade NR Kine. Gospodin Džu u kontaktu sa Generalnom administracijom za superviziju kvaliteta, inspekciju i karantin NR Kine (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine AQSIQ http://english.aqsiq.gov.cn/) preneće informacije koje su od bitnog značaja za izvoz prehrembenih proizvoda u NR Kinu. Takođe, učeće će uzeti i predstavnici Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, koji će prisutne upoznati sa procesom usaglašavanja sertifikata sa kineskom stranom.