Poštovani posetioci,

Udruženje inženjera prehrambene struke Srbije i Tehnološki fakultet Novi Sad organizuju Savetovanje inženjera tehnologije.

Vreme i mesto.

Savetovanje će biti održano prvog dana otvaranja Novosadskog sajma, (subota) 12.05.2012. u amfiteatru Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu (Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad). Želja nam je da okupljanje inženjera tehnologije za vreme održavanja Novosadskog sajma postane tradicija.

Prijavljivanje.

Ulaz je slobodan, ali je broj mesta ograničen na 300, pa je potrebno da se prijavite na tel. 063 839 8439 ili slanjem maila sa svojim imenom i prezimenom na predragdupalo@gmail.com
Biće organizovano i učlanjivanje u Udruženje. Godišnja članarina je 1000 dinara.

Organizacioni odbor.

predsednik Udruženja Zdravko Šumić, dipl. inž., Tehnološki fakultet Novi Sad
prof. dr Milan Žeželj, Poljoprivredni fakultet Zemun
doc. dr Vladimir Tomović, Tehnološki fakultet Novi Sad
dr Jasna Mastilović, Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu
prof. dr Gordana Ušćebrka, Poljoprivredni fakultet Novi Sad
Saška Biorčević, dipl. inž., Privredna komora Srbije

Program:

9.00-9.30 Prijava
9.30-10.00 Otvaranje
Govornici: Zoltan Zavargo, dekan Tehnološkog fakulteta Novi Sad i Zdravko Šumić, istraživač saradnik na Tehnološkom fakultetu Novi Sad i predsednik Udruženja inženjera prehrambene struke Srbije.
10.00-10.45 Održiva proizvodnja hrane (pregled svih zahteva da bi proizvodnja sa ekonomskog, ekološkog, socijalnog i tehnološkog aspekta bila održiva – sumarni pregled o čemu sve proizvođač hrane mora da vodi računa da bi proizvodnja bila dugoročno održiva)
Predavač: Naučni savetnik Dr Jasna Mastilović, Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu
10.45-11.30 Primena Zakona o upravljanju otpadom.
Predavač: Doc. dr Dragoljub Šević, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
11.30-12.15 Upravljanje hemikalijama.
Predavač: Snežana Raković, Agencija za hemikalije
12.15-13.00 Primena Zakona o zaštiti potrošača.
Predavač: Vesna Novaković, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, načelnica Odeljenja za zaštitu potrošača
13.00-13.45 Maksimalno dozvoljene koncentracije pesticida u hrani, primena i tumačenje rezultata u skladu sa pravilnicima.
Predavač: prof. dr Mira Pucarević, Fakultet za zaštitu životne sredine Univerziteta Educson
13.45-14.30 Sledljivost u lancu hrane.
Predavač: prof. dr Gordana Ušćebrka, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
14.30-15.15 Mikrobiološki kriterijumi bezbednosti/kvаlitetа hrаne u propisimа proisteklim iz Zаkonа o bezbednosti hrаne.
Predavač: prof. dr Siniša L. Markov, doc. dr Drаgoljub Cvetković, Tehnološki fakultet u Novom Sadu.
15.15-16.00 Pregled inspekcijske kontrole primene HACCP sistema.
Predavač: Nenad Vujović, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Načelnik inspektorata poljoprivredne inspekcije
16.00-16.45 Prezentacija novog pravilnika o kvalitetu proizvoda od mesa.
Predavač: Sanja Čelebićanin, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Načelnik odeljenja veterinarske inspekcije.