Reklama


.

Udruženje inženjera prehrambene struke Srbije
Organizuje savetovanje posvećeno

KVALITETU ŽITA I PROIZVODA NA BAZI ŽITA

Utorak, 13.12.2011. godine, sa početkom u 11,00 časova
Beograd, Dom inženjera ,,Nikola Tesla,,
Kneza Miloša 9 – sala na III spratu

Cilj Savetovanja

Žita i proizvodi na bazi žita predstavljaju osnov ishrane ljudske populacije. Zbog toga je kvalitet ovih proizvoda i njihova kontrola od posebnog značaja. Savetovanje je posvećeno problemima kontrole u delovima sagledavanja tehničko tehnoloških i organizacionih mogućnosti pogona koji se bave žitima, sistematikom žita i proizvoda, sistemom akreditacije laboratorija koje treba da obavljaju poslove kontrole kvaliteta i konkretnim procedurama u akreditaciji.

Program Savetovanja

  1. Otvaranje Savetovanja i uvodna reč Dr Milan Žeželj
  2. Sistematika žita i proizvoda na bazi žita Dr Jasna Mastilović
  3. Akreditacija laboratorija za kontrolu kvaliteta žita i proizvoda na bazi žita ATS
  4. Procedure u akreditaciji laboratorija za kontrolu kvaliteta žita i proizvoda (dosadašnja iskustva) Dr Mirjana Demin

Napomena

U komercijalno reklamnom delu, Savetovanje će biti propraćeno izložbom laboratorijske opreme za kontrolu kvaliteta sa prezentacijom izlagača.
Svi zainteresovani za izložbeni prostor i video prezentaciju od 10 minuta mogu da se prijave najkasnije do 05.12.2011. godine. Cena po izlagaču je 20.000,00 dinara.
Pored toga, biće izloženi i neka rešenja i proizvodi, za koje cenimo da mogu biti interesantni za struku.

Informacije za učesnike Savetovanja

Kotizacija za Savetovanje iznosi 3.000,00 dinara.
Članovi UIPSS plaćaju 50 % od iznosa, tj. 1.500,00 dinara.
Izlagači i gosti po pozivu ne plaćaju kotizaciju.
Navedeni iznos uplatiti na TR Udruženja: 245-46348-88
Prijavu učešća dostaviti poštom ili na E-mail Udruženja, najkasnije do 07.12.2011. godine do kada je neophodno izvršiti i uplatu kotizacije.
Prijavu za savetovanje možete da skinet odavde.
Do istog datuma primamo i zahteve za predračun. Kod zahteva za predračun obavezno naznačiti tačnu adresu i PIB.

Račune za uplatu kotizacije učesnici mogu preuzeti na prijemnom pultu na dan održavanja Savetovanja

Prijava za savetovanje