UDRUŽENJE INŽENJERA PREHRAMBENE STRUKE SRBIJE
SAVEZ POLJOPRIVREDNIH INŽENJERA I TEHNIČARA SRBIJE
RAZVOJNI CENTAR
SITS-A
UDRUŽENJE INŽENJERA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

ORGANIZUJU SAVETOVANJE

,,PRAVILNICI O KVALITETU ŽITA I PROIZVODA OD ŽITA,,

Beograd
Dom inženjera ,,NIKOLA TESLA,,
Kneza Miloša 9/III
(sala na III spratu)
16.06.2011.
(četvrtak)
sa početkom u 10,00 časova

CILJ SAVETOVANJA

Cilj Savetovanja je da se zainteresovani u reprodukcionom lancu žita, od proizvodnje do potrošača, upoznaju sa delom koji se odnosi na kvalitet i valorizaciju kvaliteta u prometu.

Zainteresovani treba da budu:
– proizvođači žita;
– prerađivači žita i proizvoda od žita
– potrošači.

Pored toga zainteresovani treba da budu:
– državna uprava
– privredne asocijacije (komore, zadružni savezi i dr.)

Organizaciono programski odbor

Predsednik
Dr Milan Žeželj, red.prof.

PROGRAMSKO ORGANIZACIONI ODBOR

PREDSEDNIK

Dr Milan Žeželj

ČLANOVI

Dr Zdravko Šumić
Mr Erna Šumec
Dr Momčilo Milutinović
Mr Đorđe Bugarin
Dr Ivan Stanković
Mitić Dragoslav, dipl.inž.
Mr Branislav Vujinović
Mr Zoran Pendić, dipl.inž.
Miodrag Veseli
Mr Rada Stanić
Dr Mirjana Demin
Dr Jasna Mastilović
Dr Veselinka Đurić
Nikolić Ljiljana, dipl.inž
Mr Radmila Sekulić
Saška Biorčanin, dipl.inž.
Vukosav Saković
Mr Gordana Bejarović
Mr Milorad Kremić
Đorđe Prpa, dipl.inž.
Luka Jelić, dipl.inž.
Tošković Mira

PROGRAM

1. Pregled i kritički osvrt na PRAVILNIKE sa kojima se reguliše kvalitet žita i proizvodi od žita

Izlagač: Dr Jasna Mastilović
2. Generalna šema prerade žita kao osnova za utvrđivanje kvaliteta

Izlagač: Dr Milan Žeželj

3. Diskusija-okrugli sto
U okviru Okruglog stola pružiće se mogućnost svim učesnicima da postavljaju pitanja kao i da daju predloge i sugestije kako bi trebalo da izgledaju Pravilnici o kvalitetu.

TAJMING

09,30

PRIJAVA UČESNIKA

10,00

OTVARANJE SAVETOVANJA SA UVODNIM DELOM

10,20

IZLAGANJE PRVE TEME

10,50

IZLAGANJE DRUGE TEME

11,40

DISKUSIJA-OKRUGLI STO NA TEMU KVALITETA ŽITA

13,00

KOKTEL

INFORMACIJE ZA UČESNIKE

KOTIZACIJA

Kotizacija za Savetovanje iznosi 3.000,00 dinara po učesniku. (članovi UIPSS plaćaju 1.000,00 din.)

Uplatom kotizacije učesnik stiče pravo na:

-učešće u radu Savetovanja
-zbornik izlaganja
-potvrdu o prisustvu na Savetovanju
-koktel

Uplatu vršiti na TR: 245-46348-88


PRIJAVA UČESNIKA

(broj učesnika je ograničen)

Prijavu učešća i uplatu kotizacije je
potrebno izvršiti do 13.06.2011.
Prijave slati na E-mail UIPSS:

spitj.udruzenje@gmail.com

ili na adresu UIPSS:

UDRUŽENJE INŽENJERA
PREHRAMBENE STRUKE SRBIJE
11000 BEOGRAD
Kneza Miloša 7A/II

KONTAKT TELEFONI:

UIPSS – 011/32-30-119

Dr Milan Žeželj, predsednik : 063/77-64-110
Dragoslav Mitić, član: 063/78-53-812
Tošković Mira,teh.sekretar: 064/32-14-603