Poštovane koleginice i kolege,

Ovim putem Vas obaveštavam da će u sredu 25.05.2011. godine u Plavoj sali našeg fakulteta u 11 h biti otvoren seminar

BIOGORIVA – moguće rešenje „gorućih“ problema

čime će započeti aktivnosti na istoimenom Projektu u organizaciji Saveza studenata Tehnološkog fakulteta, a uz akademsku podršku Katedre za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo.

Seminar je namenjen studentskoj populaciji i onima koji su iz bilo kog razloga zainteresovani za ovu temu. Verujem da bi diskusiju, koja je planirana nakon predavanja, učinili zanimljivijom ukoliko bi učešće uzeli studenti i profesori studijskih programa koji klasične izvore energije, biogoriva i zaštitu živorne sredine posmatraju iz različitih uglova.

Poseta proizvodnom pogonu planirana za četvrtak, 26.05.11. godine otvorena je za sve učesnike seminara.

Srdačan pozdrav,

Jelena Dodić

Već tridesetak godina stručna javnost upozorava na iscrpljenje izvora fosilnih goriva. Naučili smo da obnovljivi izvori energije u velikoj meri mogu da zamene fosilne, a da njihova proizvodnja i eksploatacija doprinose smanjenju negativnog uticaja antropogene aktivnosti na životnu sredinu. Jasno nam je da zemlje proizvođači i korisnici ovakvih energenata u manjoj meri zavise od „volje“ onih koji raspolažu i distribuiraju fosilna goriva. Svesni smo da nas zakonska regulativa EU obavezuje da određenu količini klasičnih energenata zamenimo obnovljivim u bliskoj budućnosti. Ipak, svakodnevno se srećemo sa sumnjama stručnjaka u gorenavedene činjenica koje favorizuju biogoriva.

Cilj Projekta BIOGORIVA – MOGUĆE REŠENJE „GORUĆIH“ PROBLEMA je da da odgovore na pitanja i razjašnjenje dilema koje polaznici seminara imaju, odnosno da demistifikuje biogoriva i poveže u celinu obilje informacija kojima smo svakodnevno okruženi. Ovo će doprineti formiranju aktuelnog, jasnog i nadasve ispravnog stava vezanog za potencijale proizvodnje i upotrebe bioenergenata na teritoriji AP Vojvodine i Republike Srbije.

PROGRAM SEMINARA

Sreda, 25.05.2011. godine

11:00 h Svečano otvaranje

· mr Tatjana Đurić, Pomoćnik pokrajinskog sekretara i Rukovodilac sektora za čistiju proizvodnju, obnovljive izvore energije i održivi razvoj,
· dr Zoltan Zavargo, Dekan Tehnološkog fakulteta Novi Sad,
· Tijana Vujačić, Senior Brand Manager, Alltech Serbia AD i
· dr Stevan Popov, Šef katedre za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo

11:30-12:00 h Uvodno predavanje

dr Jovana Grahovac, istraživač-saradnik
„Biogoriva i okruženje“

12:00-12:30 h Koktel

12:30-15:00 h Predavanja i diskusija

· dr Vlada Veljković, red. prof., Tehnološki fakultet, Leskovac „Biodizel“
· mr Vesna Vučurović, asistent, Tehnološki fakultet, Novi Sad „Bioetanol“
· dr Mile Klašnja, red. prof., Tehnološki fakultet, Novi Sad „Biogas“
· Diskusija
· dr Jelena Dodić, docent, Tehnološki fakultet, Novi Sad
Završna reč

17:00-…. Večera i druženje

Četvrtak, 26.05.2011. godine

7:00-16:00 h Poseta Alltech Serbia AD

Stručno predavanje (Aleksandar Novaković, Menaxer za vode) i obilazak postrojenja za obradu otpadnihvoda i proizvodnju biogasa

1.06-15.06.2011. godine

8:00-15:00 h Pripema polaznika za takmičarski deo seminara

Akademska podrška: dr Jelena Dodić, dr Jovana Grahovac, Damjan Vučurović, dipl.inž.

petak, 24.06.2011. godine

9:00-11:00 h Kviz takmičenje

11:00-14:00 h Debate polaznika seminara

ponedeljak, 27.06.2011. godine

Evaluacija seminara