Izvor:
Datum:

Privredna komora Beograda i Ministarstvo trgovine i usluga, u saradnji sa TAIEX programom Evropske komisije, organizuje dvodnevni seminar „Direktiva o opštoj bezbednosti proizvoda“, koji će biti održan 6. i 7. maja 2010. godine u prostorijama Privredne komore Beograda, Kneza Miloša 12, velika sala na VI spratu.

Cilj seminara je upoznavanje sa odredbama Direktive EU 2001/95/EEC, koja se odnosi na opštu bezbednost proizvoda prilikom njihovog plasiranja na tržište, kao i upoznavanje sa odredbama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda Republike Srbije, koji se primenjuje od 11. decembra 2009. godine. Predavači na seminaru će biti stručnjaci EU iz ove oblasti, kao i stručnjaci Ministartsva trgovine i usluga.
Vaše učešće možete prijaviti popunjavanjem prijave, najkasnije do 29. marta 2010. godine

Kontakt osoba: Dušanka Brajović-Car, Udruženje trgovine, tel. 2641-355, lokal 117; e-mail: duda@kombeg.org.rs.