Reklama

Informativni seminar „DUD – BILJKA ZA BUDUĆNOST“

Održaće se u petak 14. juna 2013. godine, u RPK Novi Sad, Narodnog fronta br. 10/I, sa početkom u 10.00 časova

Regionalna privredna komora Novi Sad organizuje besplatan informativni seminar na temu:

„DUD-BILJKA ZA BUDUĆNOST“

Cilj predavanja je da se prehrambena i farmaceutska industrija, poljoprivredni proizvođači, udruženja i zemljoradničke zadruge upoznaju sa potencijalima i značajem duda. Dud je drvo koje je nekada bilo neizostavni deo svakog dvorišta, a dugački drvoredi zastupljeni po svim mestima Srbije, danas se samo ponegde može naći. Međutim, dud je biljka sa mnogo više potencijala i mogućnosti iskorišćenja.

Dosadašnja ispitivanja dud svrstavaju u „super namirnice budućnosti“, jer ukazuju na velike potencijale u pogledu nutritivne i medicinske koristi, kako ploda i lista, tako i korena duda. Na teritoriji Srbije rastu dve vrste duda: beli i crni dud. Obe vrste su odlični izvori za proizvodnju sokova, džemova, marmelada, suvog voća, ali i fitopreparata, dijetetskih suplemenata i dodataka u ishrani. Uzgajanjem duda možemo ostvariti nove mogućnosti u oblasti voćarstva, kao i dobiti vrlo značajne proizvode od duda, kojih nema na tržištu Srbije.

O značaju i potencijalima duda govoriće:

Prof.dr Vladislav Ognjanov, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, na temu:
Divergentnost i genetička dobit od selekcije kod duda

Dr Marija Radojković, Tehnološki fakultet, Novi Sad, na temu:
Benefiti i mogućnosti iskorišćenosti belog i crnog duda sa teritorije Srbije

Učešće na seminaru je besplatno za sve učesnike!

Prijave za učešće se primaju najkasnije do četvrtka, 13. juna 2013.godine!

Kontakt osobe za sve dodatne informacije i potvrdu učešća su :
Jelena S. Stankov, telefon: 021/48 020 85, jstankov@rpkns.com,
Milena Jerosimović, telefon: 021/48 020 81, mjerosimovic@rpkns.com,