Evropska komisija usvojila je u januaru 2016. IPARD, Program za ruralni razvoj u Srbiji. Programom su za srpske poljoprivrednike predviđena bespovratna sredstva u visini od 175 miliona evra.

Seminar je koncipiran tako da upozna zainteresovane sa procedurama konkurisanja za sredstva fondova i dobijanje bespovratnih sredstava namenjenih poljoprivredi.

Sredstva su namenjena unapređenju konkurentnosti poljoprivrednih i prerađivačkih kapaciteta i unapređenju bezbednosti hrane u Srbiji, a sve u cilju usaglašavanja poljoprivrede Srbije sa standardima Evropske unije.

Kome su sredstva namenjena

Bespovratna sredstva dodeljivaće se za sledeće oblasti:

 1. Proizvodnja mesa, mleka, voća, povrća i useva
 2. Prerada mesa, mleka, voća i povrća
 3. Sprovođenje strategija lokalnog razvoja
 4. Diversifikacija aktivnosti u ruralnim sredinama (ruralni turizam)

Predavač

Predavač na seminaru je agroekonomista Slobodan Teofanov, prvi pregovarač Srbije za IPARD I kao rukovodilac Upravljačkog tela za ruralni razvoj.

Mesto i vreme održavanja

Mesto održavanja seminara: Novi Sad.
Vreme održavanja seminara: 16. (sreda) maja 2018, od 17 do 21h.

Prijava

Možete se prijaviti na telefon +381 63 839 8439 ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: predragdupalo@gmail.com
Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, adresa, e-mail, mobilni telefon. Ukoliko želite platiti preko firme potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresa.

Metode rada

Seminaru može prisustvovati maksimalno 12 polaznika. Na ovaj način je obezbeđeno da predavač može posveti dovoljno pažnje svakom polazniku. Sve teme biće obrađene kroz primere iz prakse i vežbanja.

Teme seminara

 • Osnovne informacije o IPARD programu
 • Dostupna sredstva IPARD programa u Srbiji
 • Projekat od ideje do realizacije, priprema dokumentacije
 • Uslovi konkursa (ko može da konkuriše i za šta se sve može konkurisati i dobiti sredstva)
 • Izrada projektnih aktivnosti i rezultata projekta
 • Investicije u imovinu poljoprivrednih gazdinstava
 • Investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda
 • Investicije u ruralni turizam

Prezentacija iskustava agencije iz Hrvatske koja ima višegodišnje iskustvo u vođenju IPARD projekata

Kotizacija

Kotizacija za seminar je 14.000 dinara. Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili kao pravno lice. Nakon prijave dobićete uplatnicu (fizička lica), odnosno račun (pravna lica).
Kotizacija obuhvata ekspertska predavanja, materijal za seminar, potvrdu o pohađanju seminara i posluženje u pauzama.

* Na osnovu zahteva institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Content management se obavezao da će sve dobijene lične podatke kandidata držati u tajnosti, neće ih ustupati trećim licima i koristiće ih samo u svrhu jednoznačne identifikacije identiteta kandidata, održavanja dokumentacije seminara, kao i pri izdavanju potvrde nakon seminara.