Reklama

Regionalna privredna komora Novi Sad

i

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

organizuju jednodnevni seminar na temu: „Mikrobiološko zagađenje vazduha radne sredine i njegov uticaj na kvalitet i bezbednost prehrambenih proizvoda i zdravlje zaposlenih“

Seminar će se održati u sredu 29. februara 2012. godine, u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad (Crvena sala-I sprat), Narodnog fronta br. 10, sa početkom u 10.00 časova

Seminar je namenjen licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu, tehnolozima u procesu proizvodnje i manipulacije prehrambenim proizvodima i ostalim zainteresovanim licima zaposlenim u fabrikama za proizvodnju prehrambenih proizvoda, privrednim subjektima koji obavljaju delatnost prikupljanja sirovina za prehrambenu industriju, čuvanje tih sirovina i gotovih proizvoda i distribuciju prehrambenih proizvoda.

Cilj seminara je upoznavanje polaznika o vrstama mikroorganizama koji se mogu pojaviti u vazduhu radne sredine i njihov mogući uticaj na ispravnost i bezbednost prehrambenih proizvoda, kao i upoznavanje sa njihovim mogućim uticajem na bezbednost i zdravlje zaposlenih (u smislu Zakona o BZNR), a u svetlu Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima (Službeni glasnik RS br. 96/2010), koji je stupio na snagu, a počeće da se primenjuje od 01.01.2014. godine.

Pored toga biće predstavljene metode za mikrobiološko uzorkovanje vazduha radne sredine i metode određivanja kritičnih tačaka u lancu pripreme i proizvodnje hrane, kao i mere u okvirh HACCP i sistema za prevenciju zagađenja hrane. Takođe, biće izložene kolektivne i lične mere zaštite zaposlenih u prehrambenoj industriji u skladu sa Zakonom o BZNR i Pravilnikom.

Kotizacija za učešće iznosi 3.000,00 dinara + PDV po polazniku. Kotizaciju uplatiti na tekući račun RPK Novi Sad broj: 375-471-46 kod Moskovske banke.

Ako ste zainteresovani da prisustvujete Seminaru, molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad najkasnije do 24.februara 2012. godine.

Kontakt osoba: Mr Biljana Stojanov, tel: 480-20-65, e-mail: bstojanov@rpkns.com

Program

10:00 – 10:40 Vrste mikroorganizama i karakteristike od interesa u prehrambenoj industriji
Mr. sc med. dr Vera Gusman, specijalista mikrobiolog

10:45- 11:25 Određivanje kritičnih tačaka u lancu primene i proizvodnje hrane (HACCP)
Dr sc med. Jelka Rodić Strugar, specijalista medicine rada

11:30 – 12:10 Metode ispitivanja mikrobiološkog zagađenja vazduha radne sredine
Prof. dr Bela Prokeš, specijalista medicine rada

12:10-12:40 Kafe pauza

12:45- 13:25 Uticaj mikroorganizama na zdravlje zaposlenih
Prof. dr Nada Mačvanin, specijalista medicine rada

13:30- 14:10 Uticaj mikroorganizama na kvalitet i bezbednost prehrambenih proizvoda
Mr. sc med. dr Dragana Balać, specijalista higijene

14:15 – 15:00 Mere i zaštita na radu u smislu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i odgovarajućih podzakonskih akata
Nebojša Gaćeša, dipl. ing zaštite na radu

Prijava