Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje “Serbia Organica” organizuje

Osnovni seminar o organskom baštovanstvu 2. februara 2013.

11.00 -17.00 časova

Polaznici seminara upoznaće se sa osnovnim principima organske proizvodnje, zakonskom regulativom i sertifikacijom, planiranjem organske bašte, agrotehničkim merama i osnovama setve, sadnje, fertilizacije i preventivnih mera zaštite povrća.

Kotizacija za seminar je 2000,00 dinara.

Dvodnevni napredni seminar o organskom baštovanstvu 9-10. februara 2013.

11.00 -17.00 časova

Prvog dana seminara polaznici će se upoznati sa tehnologijom gajenja povrtarskih kultura.

Drugog dana seminara obrađivaće se teme kao što su sredstva za ishranu biljaka i oplemenjivanje zemljišta i

zaštita u organskoj povrtarskoj proizvodnji.

Kotizacija za seminar je 3000,00 dinara.

Seminari se održavaju u prostorijama Udruženja za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organica“,

„Domaći dućan“, pijaca Zeleni venac, lokal broj 6, kao deo redovnih aktivnosti udruženja.

Seminar vodi Snežana Ognjenović.

Kotizacija za seminar je 2000,00 dinara.

Prijavljivanje je u toku na tel. 065 855-69-69 ili na

snezana.ognjenovic@serbiaorganica.org