Naučite više o organskoj bašti

SEMINAR O ORGANSKOM BAŠTOVANSTVU

Jednodnevni seminar o organskom baštovanstvu, za sve koji su zainteresovani za gajenje zdravog povrća za sopstvene potrebe, biće održan u subotu

24.novembra 2012. goodine

10.00 -17.00 časova

Seminar o organskom baštovanstvu održava se u prostorijama Udruženja za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organica“, „Domaći dućan“, pijaca Zeleni venac, lokal broj 6, kao deo redovnih aktivnosti udruženja.

Seminar vodi Snežana Ognjenović.

Polaznici seminara upoznaće se sa osnovnim principima organske proizvodnje, zakonskom regulativom i sertifikacijom, planiranjem organske bašte, agrotehničkim merama, sredstvima za ishranu biljaka i oplemenjivanje zemljišta, zaštitom…

Prijavljivanje je u toku na tel. 065 855-69-69 ili na e-mail snezana.ognjenovic@serbiaorganica.org