Reklama

Regionalna privredna komora Novi Sad u saradnji sa Centralnoevropskom Inicijativom (CEI) organizuje jednodnevni seminar na temu “ Organska proizvodnja-model održive poljoprivrede“.

Organska poljoprivreda je značajan faktor održivog razvoja, a proizvodnja i promet organskih proizvoda beleže tendenciju neprekidnog porasta. Osnovni cilj organske poljoprivrede je proizvodnja hrane visokog kvaliteta u precizno definisanim uslovima. Pored toga, ona je usmerena na budućnost ne samo sa aspekta zaštite životne sredine i unapređenja zdravlja ljudi, već i sa stanovišta ekonomskog prosperiteta. U Srbiji postoje veliki neiskorišćeni potencijali za razvoj organske proizvodnje, zahvaljujući pogodnim klimatskim i agroekološkim uslovima, znanju i tradiciji.

Cilj seminara je da promoviše organsku poljoprivredu i unapredi saradnju na regionalnom i nacionalnom nivou, kao i razmenu informacija i znanja u oblasti organske proizvodnje.

Seminar će biti održan 13. oktobra (četvrtak) 2011. godine, u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, Narodnog fronta

Pozivnica i program