U cilju usaglašavanja sa propisima Evropske unije naša zemlja donela je niz propisa iz oblasti higijene u prehrambenoj industriji sa kojima se proizvođači moraju usaglasiti. Zahtevi se odnose na higijenu proizvoda, pogona, radnih površina i osoblja, postupke održavanje higijene i korišćena sredstva.

Seminar je koncipiran tako da upozna zainteresovane sa metodama sprečavanja potencijalnih kontaminacija u prehrambenoj industriji i metodama dekontaminacije.
Polaznici će biti upoznati sa važećim kriterijumima higijene proizvoda, vazduha, radnih površina i osoblja; procedurama sanitacije pogona, zahtevima za korišćena hemijska sredstva i mehanizmima njihovog delovanja. U posebnom segmentu će biti obrađeni izrada planova higijene i planova kontrole higijene.

Kome je seminar namenjen

Seminar je namenjen svim proizvođačima hrane, proizvođačima hemikalija za pranje i dezinfekciju, kao i drugim subjektima u lancu hrane koji prometuju hranu.

Mesto i vreme održavanja

Mesto održavanja seminara: Novi Sad.
Vreme održavanja seminara: 16. (subota) novembra 2019, od 10 do 15h.

Prijava

Možete se prijaviti na telefon +381 63 839 8439 ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: predragdupalo@gmail.com
Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, adresa, e-mail, mobilni telefon. Ukoliko želite platiti preko firme potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresa.

Metode rada

Seminaru može prisustvovati maksimalno 10 polaznika. Na ovaj način je obezbeđeno da predavač može posveti dovoljno pažnje svakom polazniku. Sve teme biće obrađene kroz primere iz prakse i vežbanja.

Teme seminara

  1. Kontaminenti hrane
  2. Pranje i dеzinfеkciја (mehanizam delovanja sredstava, izbor sredstava, parametra i kontrole)
  3. Sanitacija pogona prehrambene industrije (izvori kontaminacije, postupci sprečavanja; dezinfekcija vazduha; biofilmovi)
  4. Lična higijena radnika i površina koje dolaze u kontakt sa hranom
  5. Izrada plana održavanja higijene i plana kontrole higijene
  6. Propisi o higijeni hrane, ličnoj higijeni radnika i površina koje dolaze u kontakt sa hranom

Kotizacija

Kotizacija za seminar je 12.000 dinara. Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili kao pravno lice. Nakon prijave dobićete uplatnicu (fizička lica), odnosno račun (pravna lica).

Kotizacija obuhvata potvrdu o pohađanju seminara, ekspertska predavanja, materijal za seminar i posluženje u pauzama.

* Na osnovu zahteva institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Content management se obavezao da će sve dobijene lične podatke kandidata držati u tajnosti, neće ih ustupati trećim licima i koristiće ih samo u svrhu jednoznačne identifikacije identiteta kandidata, održavanja dokumentacije seminara, kao i pri izdavanju potvrde nakon seminara.