Reklama

Udruženje inženjera prehrambene struke Srbije
Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije
Razvojni centar SITS-a

Udruženje inženjera poljoprivrede i prehrambene tehnologije
Beograd
Dom inženjera ,,NIKOLA TESLA,, Kneza Miloša 9/III (sala na III spratu)
17.03.2010.
sa početkom u 10,00 časova

CILJ SAVETOVANJA

Upoznavanje organizacija i pojedinaca sa definicijom HACCP sistema sa kratkim istorijskim osvrtom, potrebom za ovakvim načinom kontrolisanja kvaliteta hrane, zakonske obaveze vezane za uvođenje HACCP sistema u proizvodnji hrane kod nas, direktive Evropske unije, kontrolni organi u sprovođenju aktivnosti na uvođenju sistema, način akreditacije organizacija i pojedinaca za uvođenje HACCP u pogonima za proizvodnju hrane i njihova evidencija

Organizacioni odbor
PROGRAMSKO-ORGANIZACIONI ODBOR
PREDSEDNIK: Prof.dr Milan Žeželj
ČLANOVI: Mitić Dragoslav, dipl.inž., Mr Zoran Pendić, dipl.inž., Dr Ljiljana Jovanović, Nikolić Ljiljana, dipl.inž., Dr Luka Radoja, Prof.dr Momčilo Milutinović, Prof.dr Miladin Ševarlić, Šumić Zdravko, dipl.inž.
Dr Mirjana Demin, Mr Branislav Vujinović, Tošković Mira

PROGRAM

9,00 PRIJAVA UČESNIKA
10,00 OTVARANJE SAVETOVANJA
Uvodna rec predsednika UIPSS dr Milana Žeželja, -Izbor radnog predsedništva
10,30 BLOK ,,A,, UVODNA IZLAGANJA
10.30-10,45 Dr Sanja Čelebićanin
UVOĐENJE HACCP SISTEMA PREMA ZAKONU O BEZBEDNOSTI HRANE
10,45-11,00 Prof.dr Radomir Radovanović
RASPOLOŽIVOST I BEZBEDNOST HRANE STANJE I PERSPEKTIVE
11,00-11,15 Dr Ljiljana Jovanović, mr Zoran Pendić
ULOGA INSPEKCIJSKIH SLUŽBI U PRIMENI HACCP PREMA ZAKONU O BEZBEDNOSTI HRANE
11,15-11,30 Dr Gordana Ušćebrka
IMPLEMENTACIJA SISTEMA I STANDARDA KVALITETA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI“
11,30-11,45 Šumić Zdravko, dipl.inž.
IMPLEMENTACIJA HACCP SISTEMA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA“
11,45-12,00 Dr Nenad Budimović
HACCP – POTREBA, STVARNOST ILI OBAVEZA
11,30 BLOK ,,B,, ISKUSTVA VODEĆIH PREDUZEĆA U PRIMENI HACCP SISTEMA
12,00-12,10 Mr Olivera Đuragić, dr Slavko Filipović
ISKUSTVA VODEĆIH PREDUZEĆA U PRIMENI HACCP SISTEMA U PROIZVODNJI HRANE ZA ŽIVOTINJE
12,10-12,20 Popović Lazar, dipl.inž.
PRIPREMA OBJEKTA MLINA ZA UVOĐENJE HACCP SISTEMA
12,20-12,30 Vukotić Bratislav, dipl.inž.
PROBLEMI I GREŠKE U PRIMENI HACCP SISTEMA
12,30-12,40 Ćosić Jelena, dipl.ing.
HACCP SISTEM KAO DEO INTEGRISANOG SISTEMA KVALITETA U ,,VICTORIA GROUP,, AD-ŠID
12,40-12,50 Docent dr Jasminka Milivojević
MOGUĆNOSTI PROIZVODNJE I PLASMANA SVEŽEG VOĆA NA DOMAĆEM I INOSTRANOM TRŽIŠTU
12,50-13,10 PAUZA ZA KAFU
13,10-13,20 Mr Natali Mićović
ISKUSTVA U PRIMENI HACCP SISTEMA U PROIZVODNJI DEHIDRIRANE DEČIJE HRANE
13,20-13,30 Radišić Dragica, dipl.inž.
PROBLEMI PRIMENE HACCP SISTEMA U PROIZVODNJI MESA
13,30-13,40 Živojinović Ljiljana, dipl.inž.
ISKUSTVA U PRIMENI HACCP SISTEMA U PROIZVODNJI I PRERADI MLEKA
13,40-13,50 Stanić Rada, dipl.inž., Rahović Brankica, dipl.inž., Radojević Olivera, dipl.inž., Dragić Branislav, dipl.inž.
RAZVOJ SISTEMA UPRAVLJANJA U ,,CENTROPROIZVODU,, AD
13,50 BLOK ,,C,, ISKUSTVA CERTIFIKACIONIH, KONSALTING I KONTROLNIH ORGANIZACIJA
13,50-14,00 Mr Janoš Varga
ISKUSTVA U OSPOSOBLJAVANJU ODGOVORNIH LICA ZA PRIMENU DOBRE HIGIJENSKE I PROIZVOĐAČKE PRAKSE I HACCP
14,00-14,10 Docent dr Mirjana Demin
PROBLEMI U AKREDITACIJI LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA U SKLADU SA STANDARDOM ISO 17025
14,10-14,20 Mutavdžić Snežana, dipl.inž.
Bussiness Assuranss – LRQA PRISTUP OCENJIVANJU SISTEMA MENADŽMENTA
14,20-14,30 Đurić Ranka, dipl.inž.
CERTIFIKACIJA SISTEMA I STANDARDA KVALITETA BEZBEDNOSTI HRANE
14,30-14,40 Đurđević Sofija, dipl.inž.
KREDIBILITET KROZ MEĐUNARODNU CERTIFIKACIJU
14,40 KOKTEL

KOTIZACIJA

Kotizacija za Savetovanje iznosi 2.900,00 dinara po učesniku. (članovi UIPSS plaćaju 50% od cene)

Uplatom kotizacije učesnik stiče pravo na:
-učešće u radu Savetovanja
-zbornik izlaganja
-konačno saopštenje
-potvrdu o prisustvu na Savetovanju
-osveženje u pauzi
-koktel
Uplatu vršiti na TR: 245-46348-88

Prijava učesnika
(broj učesnika je ograničen)
Prilikom prijave učešća potrebno je navesti: ime i prezime, firmu,adresu, telefon i E-mail.
Prijave slati na E-mail UIPSS:
spitj.udruzenje@gmail.com ili telefonom-kontakti: UIPSS – 011/32-30-119
Dr Milan Žeželj, predsednik : 063/77-64-110
Dragoslav Mitić, član: 063/78-53-812
Tošković Mira,teh.sekretar: 064/32-14-603

PUBLIKACIJA

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će se 17.03.2010. godine održati savetovanje pod nazivom:

,,Stanje i mogućnosti primene HACCP sistema kod nas,,

na kojem se očekuje veći broj učesnika iz svih privrednih struktura i njihovih asocijacija kao i predstavnika državne uprave.

U okviru Savetovanja biće štampana publikacija sa sadržajem svih izlaganja sa Savetovanja koja će biti uručena svim učesnicima, a jedan deo će biti distribuiran svim zainteresovanim.

U okviru publikacije predviđen je komercijalno-oglasni deo u kome se možete oglasiti sa svojom ponudom. Takođe je predviđen i izložbeni prostor na kome se mogu izložiti eksponati (laboratorijska i druga oprema, proizvodi, kao i brošure i publikacije).

Uslovi za oglašavanje su:

– 1 stranica-korice u koloru B5 formata……………………..… 30.000,00
– 1 unutrašnja stranica B5 formata, crno-bela tehnika…………20.000,00
– ½ unutrašnje stranice B5 formata, crno-bela tehnika………..10.000,00

Oglašavanje na unutrašnjim stranama u koloru navedene cene povećava za 20%

Izložbeni prostor je u vidu stolova, površine od 2m2 . Cena izložbenog prostora je 30.000,00 dinara.

Ukoliko se odlučite za oglašavanje ili izložbeni prostor molimo Vas da nas obavestite najkasnije do 05.03.2010. godine na:

E-mail: spitj.udruzenje@gmail.com
Ili na telefone: uprava 011/3230-119
Dr Milan Žeželj, predsednik 063/776-4110
Tošković Mira, teh.sekretar 064/321-4603

Verujemo da će te naći interes i odazvati se pozivu.

Za Programski i organizacioni odbor

Dr Milan Žeželj, predsednik