UNIVERZITET U NOVOM SADU
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
Depratman za poljoprivrednu tehniku
Istraživački, edukativni i proizvodni
centar za sušenje voća i povrća

Sušenje voća i povrća
Obuka za proizvodnju

Grupa istraživača sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, predvođeni profeso-rima dr Ljiljanom Babić i dr Mirkom Babićem, osvojili su tehnologiju i razvili tehniku za kombinovano sušenje voća. Želja ovog tima je da svoja saznanja prenese u praksu. To će se obaviti putem obuke za proizvodnju sušenog voća, povrća i srodnih kultura, u periodu od 15. do 18. novembra 2010, na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu u Istraživačkom, edukativnom i proizvodnom centru za sušenje voća i povrća (Laboratorija za biosistemsko inženjerstvo). Program obuke biće kombinaci-ja teorijskog i praktičnog rada, svaki dan od 8.30 do 14.30 h. Teorijski deo obuhva-tiće poglavlja iz:

– procesa sušenja,
– osobina materijala koji se suši,
– energetike sa posebnim osvrtom na obnovljive izvore energije,
– tradicionalnih i savremenih tehnologija sušenja,
– kombinovanog sušenja voća,
– tradicionalne i savremene tehnike u pogonima za sušenje voća
– skladištenja, pakovanja i dizajna proizvoda,
– kvaliteta, higijene, organizacije i dr.

Učesnici obuke dobiće literaturu na srpskom jeziku, a nakon završetka obuke pola-gaće se ispit. Kandidati koji polože ispit dobiće sertifikat o obučenosti u oblasti sušenja voća, povrća i srodnih kultura. Uslov pohađanja obuke je minimalno III ili IV stepen obrazovanja (KV radnik, tehničar, gimnazija ili naviše).

Cilj kursa je da se polaznici osposobe za samostalnu delatnost sušenja voća, povrća i srodnih kultura. Oni će steći teorijska i praktična znanja o kombinovanoj tehnologiji razvijenoj na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, ali i o drugim savremenim tehnologijama (liofilizacija, vakumsko sušenje i sl). Po završetku polaže se ispit pred stručnom komisijom uz dobijanje sertifikata o završenoj obuci. Lica sa stečenim sertifikatom, ako žele, moći će sa Poljoprivrednim fakultetom iz Novog Sada da potpišu ugovor o saradnji na primeni kombinovane tehnologije u svom pogonu, uz korišćenje simbola robne marke, permanentnom savetodavstvu, kontroli kvaliteta i drugim vrstama podrške.

Cena obuke je 11.000 din plus PDV. Zainteresovani treba na vreme da se prijave jer je broj polaznika ograničen.

Informacije i prijave:

Prof. dr Mirko Babić ili mr Ivan Pavkov
Poljoprivredni fakultet, 21000 NOVI SAD, Trg D. Obradovića 8.
Tel: (021) 485-3441, (021)459-958, (063) 531-686 (dr Babić Mirko);
(021)485-3318 (mr Ivan Pavkov); Fax: (021) 459-989.
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs; ili ivan@polj.uns.ac.rs