Reklama

Ministarstvo prosvete i nauke uz podršku Privredne komore Srbije, tehničku realizaciju Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, medijsku podršku RTS-a i saradnju Zavoda za zaštitu intelektualne svojine Republike Srbije, sedmu godinu za redom organizuje Takmičenje za izbor najbolje tehnološke inovacije u Srbiji. Cilj ovog takmičenja je promovisanje inovacionog kapaciteta i preduzetničke klime u Srbiji, kao i pomoć potencijalnim i postojećim „high-tech“ preduzetnicima koji su spremni i sposobni da spopstvene ideje i invencije pretoče u tržišno valorizovane inovacije.

Na takmičenju mogu učestvovati svi stanovnici Srbije, nezavisno od starosne, polne ili obrazovne strukture, kao i inovatori iz Republike Srpske. Jedini uslov za potencijalne takmičare je da imaju ili inovaciju koja je završena ili bar inovativnu ideju, da okupe tim od najmanje 3 člana i da imaju jasnu viziju i kapacitet da svoju inovaciju u budućnosti realizuju kroz delatnost nekog postojećeg ili budućeg malog preduzeća. Prijavljivanje takmičara se vrši isključivo putem interneta, na adresi www.inovacija.org , a rok za prijavu inovacija је 18. jul 2011. godine.

Takmičenje će se odvijati u dve kategorije: Realizovane inovacije i Inovativne ideje. Svi prijavljeni timovi, odnosno njihove ideje i inovacije prolaze nekoliko eliminatornih recenzentskih krugova, a finale takmičenja sa šest najbolje plasiranih timova po oceni recenzenata, biće, održano u drugoj polovini decembra u direktnom prenosu iz studija RTS, u kome žiri sastavljen od stručnih lica iz različitih sfera života, donosi odluku o rangu učesnika i raspodeli nagrada.

Početni nagradni fond za ovogodišnje takmičenje iznosi 6.000.000 dinara. Učešće na Takmičenju, osim mogućnosti dobijanja novčanih nagrada, svim takmičarima obezbedjuje i stručnu pomoć u vidu besplatne edukacije kroz treninge i konsalting, kao i medijsku promociju.

Više detalja o takmičenju, svi zainteresovani mogu pronaći na adresi www.inovacija.org .

Osoba za kontakt
Vladimir Nikić
Organizacioni tim Takmičenja NTI 2011.
063/11 33 012
vladimir.nikic@inovacija.org
http://www.inovacija.org