Reklama

Hala 3 Beogradskog sajma,

12. i 13. februar 2011. godine

U organizaciji SPOS-a, 12. i 13. februara 2011. godine održaće se u Beogradu Treći državni pčelarski sajam sa međunarodnim učešćem, sa kompleksnim prodajnim, izložbenim, obrazovnim, promotivnim, privrednim i turističkim sadržajem. SPOS je obezbedio da ulaz na sajam bude besplatan i za građane i za pčelare.

Ove godine, SPOS će ponoviti najuspešnije prošlogodišnje marketinške promocije sajma među građanima i pčelarima, i obogatiti ih novim. Očekujemo još veću posećenost i značajno veći broj izlagača, jer je interesovanje za sajam očekivano veliko, nakon spektakularnog uspeha Prvog i Drugog državnog sajma i odlične prodaje na štandovima pčelara i proizvođača opreme i ostalog.

Kao i prošle godine, biće pripremljeni popusti na pčelarsku opremu. Svaki izlagač opreme za pčelarstvo biće dužan da organizatoru neposredno pre početka sajma uruči cenovnik svih proizvoda, kao i da ga istakne na vidljivom mestu na štandu te da ga strogo poštuje. Podizanje cena tokom održavanja sajma nije dozvoljeno, a ako se dogodi, izlagač neće moći da izlaže na sajmu naredne dve godine, i biće udaljen sa sajma odmah po utvrđivanju prekršaja.

USLOVI UČEŠĆA NA SAJMU

SPOS je svojim značajnim finansijskim učešćem u organizaciji sajma, opet obezbedio znatno povoljnije cene izložbenog prostora od redovnih sajamskih cena, pošto se pokazalo da je sajam izuzetna prilika za plasman većih količina meda naših pčelara, plasman opreme po povoljnim cenama za pčelare i za ugovaranje budućih poslova.

I ove godine smo uspeli da zadržimo ekskluzivnu halu 3 za naš sajam, potpisivanjem posebnog ugovora sa Beogradskim sajmom. Hala 3 ima čak 4.438 kvadratnih metara, i cela nam je na raspolaganju. Ako bude bilo potrebno, zvog velikog interesovanja izlagača, svi oni koji prostor dobijaju besplatno (isključivo pčelarska literatura i drugi mediji za nošenje informacija iz pčelarstva, prezentacija društva pčelara bez prodaje, inovacije bez prodaje, istorijski eksponati), biće smešteni na galeriji hale 3.

Puna kotizacija za sve izlagače iznosi 13.860 dinara (+PDV). Za članove SPOS-a koji izlažu isključivo pčelinje proizvode cena se umanjuje na svega trećinu pune cene, tj. iznosi 4.620 dinara (+PDV). Zabranjeno je korišćenje jednog štanda za više izlagača, u suprotnom se nosiocu štanda zabranjuje izlaganje narednih pet godina na sajmu, i po utvrđivanju prekršaja se odmah udaljava sa sajma, što će ugovorom biti preciznije definisano.

Za sve izlagače koji izvrše uplatu kotizacije do 25. septembra 2010, odobrava se specijalni popust od 10%, te učestvuju na sajmu po cenama koje su niže nego prošle godine!

Za sve izlagače koji ne uplate kotizaciju do 25. decembra 2010, iznos kotizacije se uvećava za 25% za uplate do 12. januara 2011, a za uplate od 13. januara do 31. januara 2011, uvećava se za 50%.

Nije dozvoljeno zauzimanje prostora van okvira izlagačkog štanda. U slučaju da neko od izlagača to čini, biće odmah udaljen sa sajma.

Nije dozvoljena prodaja bilo kakvih drugih proizvoda osim pčelinjih (u koje su uključene mešavine i proizvodi na bazi pčelinjih proizvoda), na štandovima za koje je plaćena povlašćena kotizacija za članove SPOS-a za izlaganje pčelinjih proizvoda i proizvoda na njihovoj bazi. U slučaju da se to dogodi, izlagaču će, uz trenutno udaljavanje sa štanda, biti zabranjeno izlaganje naredne dve godine na sajmu. Pčelari izlagači – članovi SPOS-a, koji plaćaju povlašćenu kotizaciju, moraju biti članovi SPOS-a i u 2011. godini da bi izlagali pod povlašćenim uslovima.

Svi izlagači su dužni da svoju robu plasiraju na sajmu u skladu sa zakonskim propisima, a u suprotnom sami snose kompletnu zakonsku odgovornost.

Prijava za učešće na sajmu obavlja se od 1. avgusta 2010. godine do 12. januara 2011. godine sledećom procedurom. Najpre izvršite uplatu na račun SPOS-a u Pro Credit banci: 220-106226-59, a uplatnicu sa podacima (ime i prezime, puna adresa, telefoni, mejl, spisak svega što izlažete, naziv društva pčelara preko koga ste član SPOS-a) šaljete na adresu SPOS-a sa naznakom “Za sajam”. Takođe morate dostaviti precizan tekst koji želite da stoji iznad štanda, na površini namenjenoj toj svrsi koja je deo štanda (naziv firme, svog pčelarskog gazdinstva, vaše ime i prezime i slično, po želji). Ako ne dostavite ovaj tekst, organizator će ispisati vaše ime i prezime. Ispisivanje je uključeno u cenu štanda. Raspored izlagača u hali određuje organizator.

Izlagači iz inostranstva plaćaju istovetnu kotizaciju (u evrima), ali se za uputstva o uplati moraju javiti knjigovođi SPOS-a Jagodi Milenković na telefone (011) 2458-640, (060) 444-01-24, ili na mejl: spos@sezampro.rs

OBAVEZNI SAJAMSKI ŠTANDOVI ZA SVE

Pored kotizacije, SVI izlagači su dužni da zakupe štand od Beogradskog sajma, bez izuzetaka (osim: inovacija bez prodaje, istorijski eksponati). Marketinški nastup treba prilagoditi izabranom štandu.

Znači, da pojasnimo, ukupna suma za izlaganje na sajmu dobija se kada se sabere vrednost kotizacije i cena zakupa štanda od Beogradskog sajma.

Beogradski sajam nudi izlagačima iznajmljivanje više tipskih štandova ili štandova po želji. Za iznajmljivanje tipskih štandova javljajte se direktno Sajmu, tj. Aleksandru Paviću na 063/600-335, 011/2655-831, najkasnije do 31. januara 2011. godine. Izlagačima koji ne zakupe štand isključivo od Beogradskog sajma do 31. januara 2011. godine, neće biti omogućeno izlaganje na Sajmu, i imaju pravo na povraćaj 50% vrednosti uplaćene kotizacije bez uračunatog PDV-a, koju će im SPOS vratiti najkasnije do 31. marta 2011. godine.

Osnovni štand 4 m2 (trisi konstrukcija, natpis firme iznad štanda, pult 2×1 m, jedna stolica sa mestom za stajanje 2×1 m), po ceni od 43 evra u dinarskoj protivvrednosti (+PDV) za svo vreme trajanja sajma (2 dana). Cena se preračunava u dinare na dan izdavanja profakture za uplatu od strane Sajma, a izlagač je dužan da dinarsku vrednost zakupa štanda uplati najkasnije u roku od 10 dana od izdavanja profakture, ili je dužan da zatraži novu profakturu.

Ponuđeni tipski standardni štandovi (3 vrste) po ceni od 11,7 evra u dinarskoj protivvrednosti (+PDV) po m2. Po istoj ceni možete naručiti i štandove po svojoj želji. Minimalna veličina štanda je 6 m2.

OSTALO

Obezbeđeno je: besplatan parking za izlagače koji se nalazi odmah pored hale (za posetioce po cenovniku za vansajamske manifestacije), grejanje hale 3 u oba dana sajma, hala na raspolaganju za postavljanje štandova i drugih elemenata dva dana pre i jedan dan nakon sajma, čišćenje hale tokom svih 5 dana. Po komercijalnim uslovima, svi izlagači mogu dobiti priključak struje, vode, telefona, interneta, izdavanje marketinških prostora van hale 3 (obratiti se direktno Aleksandru Paviću na 063/600-335, 011/2655-831, najkasnije do 31. januara 2011. godine). Nakon tog datuma nećete moći da dobijete ove dodatke.

DOBIJANJE MARKETINŠKOG PROSTORA U HALI 3

Dobijanje marketinškog prostora u hali, van štanda izlagača, doplaćuje se SPOS-u uz kotizaciju, 2.400 dinara (+PDV), po metru duže strane reklame, ili 1.900 dinara (+PDV) za reklame čija je duža strana kraća od jednog metra. Izlagač bira mesto za svoju reklamu na ogradi galerije, kao i na drugim mestima u Hali 3 koje Sajam i SPOS mogu da ponude.