28. februar 2014. godine

Poštovani,

Univerzitet u Novom Sadu – kancelarija Evropske preduzetničke mreže, sa agencijama za marketing, konsalting i eko dizajn „Total Idea“ i „Ecodesign“ organizuje drugi po redu trening

„EKO DIZAJN KONCEPT”

Cilj treninga je obuka preduzeća o inovativnom pristupu poslovanja i ekološke podobnosti proizvoda koji teži SMANJENJU TROŠKOVA, kroz EFIKASNIJU UPOTREBU MATERIJALA I ENERGIJE, OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE i ŠIRENJE NA TRŽIŠTE, uvođenjem NOVIH ODRŽIVIH PROIZVODA i sa POVEĆANJEM KONKURENTNOSTI malih i srednjih preduzeća.

Sadržaj i benefiti treninga:

· Edukacija – jasno razumevanje suštinskih osnova eko dizajna, procene životnog ciklusa proizvoda (LCA) i karbonskog otiska proizvoda,
· Eko alat – praktične vežbe sa alatom MET matrica (materijal, energija, toksičnost) i osnovna obuka na platformi EKODIZAJN +,
· Umrežavanje – povezivanje preduzeća/organizacija, kroz promotivne događaje i okrugle stolove,
· Razmena iskustva – na treningu ćete imati priliku da čujete iskustva i rešenja drugih firmi,
· Sertifikat – potvrda učešća na treningu izdata od strane Evropske preduzetničke mreže i UNESCO katedre Univerziteta u Novom Sadu,
· Mogućnost učešća u studijskoj poseti,
· Mogućnost detaljne analize jednog proizvoda preduzeća u okviru elektronske platforme za analizu proizvoda,
· Besplatno učlanjenje u najveću preduzetničku mrežu na tlu Evrope – Evropska preduzetnička mreža EEN.

Datum održavanja i vreme trajanja treninga:

· PETAK, 28. FEBRUAR 2014. godine, Svečana sala centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu (Dr Zorana Đinđića bb, I sprat).
· Ukupno trajanje jednodnevnog treninga je 3,5 časa, od 11 do 14.30 h.

Trening je namenjen:

· Preduzećima koja posluju u oblastima povezanim sa ambalažom, pakovanjem i štampom, kao i onima koja posluju u svim proizvodnim sektorima a imaju potrebu za unapređenjem primene eko dizajn pristupa u svom poslovanju i žele da se uključe u besplatan trening eko dizajna.

Trening “Eko dizajn koncept” je BESPLATAN za sva preduzeća koja se prijave za učeće na obuci.
Krajnji rok za prijavu je petak, 21. februar 2014. godine u 15 časova!

Način prijave:

Preduzeća koja žele da se prijave za trening o eko dizajnu treba da popune formular o učešću na projektu putem sledećeg linka a takođe mogu da preuzmu flajer sa informacijama o projektu putem sledećeg linka
Ukoliko imate pitanja ili nedoumice u vezi sa popunjavanjem formulara možete kontaktirati predstavnike tima koji može posetiti vaše preduzeće radi zajedničkog popunjavanja istog. Rok za prijavu posete vašem preduzeću je petak, 31. januar 2014. godine.

Informacije o projektu možete pratiti na facebook stranici www.facebook.com/DanubePIE, a za sve dodatne informacije obratite se na sledeće kontakte:
Doc. dr Mladen Radišić, član projektnog tima: 064 144 70 48
Vladimir Nikić, član projektnog tima: 063 11 33 012
e mail: danubepie@uns.ac.rs