Reklama

POŠTOVANI PRIVREDNICI,

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da projekat POTREBA INOVACIONIH ZNANJA I NAUKE U FUNKCIJI USPONA I ODRŽIVOG RAZVOJA PRIVREDE NA SRPSKOM TRŽIŠTU nastavljamo sa seminarom koji organizuje Srpska akademija inovacionih nauka u saradnji sa NMC pod nazivom:

UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKIM OTPADOM U FUNKCIJI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, ODRŽIVOG RAZVOJA I POVEĆANJA PROFITA

koji će se održati dana 26.11.2013.godine od 10.30 – 14.30 časova u prostorijama Srpske akademije inovacionih nauka, sala broj 1, ul. Kralja Milana 60 u pasažu

TEME:

Industrijski otpad – Nacionalni registar izvora zagađenja, poseban osvrt na azbest, Zakonski okvir.

Ekološka održivost i industrijsko zagađenje – izvori i vrste zagađenja, uzroci, uticaj zagađenja na okolinu, industrijska ekologija, procena životnog ciklusa prozvoda, održivi razvoj, inovativne tehnologije za održivu proizvodnju, upravljanje opasnim industrijskim otpadom, prikaz slučaja.

Održivo upravljanje otpadom – industrijski otpad kao sirovina, rešenje u primeni.

Održivost zasnovana na znanju – Inovativne tehnologije održivog razvoja – tehnologija i inovacija , modeli razvoja inovacionog procesa, koncepti održivosti – nastanak otpada, čistija proizvodnja, nulta emisija, održive tehnologije, BAT tehnologije, studija slučaja – ekološki bezbedne tehnologije za poluindustrijsku proizvodnju.

EKO znak – moćno sredstvo za povećanje konkurentnosti.

Predstavljanje pronalazača i pronalazaka- Dimni filter za industrijske dimnjake i smanjenje CO2, te Prototip uređaja za sakupljanje iscurele nafte.

Polaznici će posle ovog seminara moći da stečena znanja direktno implementiraju u razvoj i unapređenje svojih preduzeća, ali I da na osnovu dobijenih znanja prošire ili pokrenu sopstveni biznis.

Seminar je namenjen direktorima, preduzetnicima, svima onima koji žele da upoznaju ili usavrše svoje znanje iz oblasti upravljanja industrijskim otpadom, zaštite životne sredine, održivog razvoja, implementacije inovativnih održivih tehnologija, stručnjacima I menadžerima na svim nivoima I funkcijama.

Za prijavu popunite prijavni list koji se nalazi u prilogu i pošaljite na email adresu snezanamaksimovic.sain@gmail.com.

Kotizacija za seminar iznosi 6.900,00 RSD i vrši se na tekući račun Srpske akademije inovacionih nauka ERSTE BANK 340-32437-07. SAIN nije obveznik PDV-a. Kotizacija pokriva troškove seminara, literature i osveženja u pauzama.

Naši predavači su predstavnici Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Agencija za zaštitu životne sredine, među predstavnicima privrede su Carlsberg Srbija, projektni menadžer sa dugogodišnjim iskustvom u Galenici, akademici i inovatori.

Naši predavači su stručnjaci koji imaju više hiljada konsultantskih časova na povećanju profitabilnosti malih i srednjih preduzeća kojima su povećali svojim znanjem i iskustvom uspešnost. Omogućavamo direktan kontakt s predavačima na rešavanju Vaših konkretnih problema. Polaznici seminara dobijaju sertifikat Srpske akademije inovacionih nauka.

Napominjemo da Srpska akademija inovacionih nauka ima veliki naučni i stručni potencijal više od 120 doktora nauka i univerzitetskih profesora koje možete i u drugim prilikama konsultativno ili inovativno koristiti.

Za sve informacije kontakt osoba SAIN Edukativnog centra je Snežana Maksimović, Mob.060/0351053,snezanamaksimovic.sain@gmail.com.

Srdačan pozdrav u ime Edukativnog centra SAIN,

Program – Upravljanje industrijskim otpadom

Prijavni list – Upravljanje industrijskim otpadom