Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF i Privredna komora Srbije, PKS, pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Agencija za zaštitu životne sredine i Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, organizuju šest javnih debata na temu:

UPRAVLJANJE KOMUNALNIM I INDUSTRIJSKIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI

u periodu od 17. decembra 2013. do 5. juna 2014. godine

Treća Javna debata:

TEHNOLOGIJE I OPREMA ZA UPRAVUANJE OTPADOM I TRETMAN OTPADNIH VODA – načini i izvori finansiranja –

21. mart 2014, 11h, PKS, Terazije 23, II sprat, Beograd

Tretiranje otpada i korišćenje naprednih tehnologija u cilju što kvalitetnijeg i integrisanog upravljanja otpadom podrazumeva korišćenje savremenih procesa i opreme u svim fazama, od njegovog nastanka do njegove ponovne upotrebe za proizvodnju novih vrednosti.
Cilj događaja je debata, razmena stavova i davanje preporuka o:

  • Najboljim tehnologijama i opremi, svetskim iskustvima u domenu upravljanja i tretmana otpada
  • Trenutnom stanju, izazovima i tehnologijama za tretman otpadnih voda u Srbiji
  • Načinima i izvorima finansiranja naprednih tehnologija
  • Postojećoj zakonskoj regulativi i usaglašavanju sa regulativom EU

Primena naprednih tehnologija znači uštedu, prihod i neizostavno – zaštitu životne sredine i to na svim nivoima upravljanja otpadom:

  • minimizaciji stvaranja otpada
  • reciklaži otpada
  • preradi otpada
  • deponovanju

U Srbiji je odlaganje otpada na lokalne deponije najčešći način upravljanja otpadom. Odgovornim i integrisanim upravljanjem otpadom i primenom novih tehnologija na svim nivoima, posebno u reciklaži i preradi otpada i u Srbiji se mogu stvoriti uslovi za stvaranje nove vrednosti, kao što je proizvodnja toplotne i električne energije iz otpada, što omogućava otvaranje novih radnih mesta i dodatne prihode na nivou lokalnih zajednica.

Voda i otpad su čvrsto povezani. Ključni izvori zagađenja reka u Srbiji su neprečišćene industrijske i komunalne otpadne vode. Primena savremenih tehnologija i inovativna rešenja koja omogućavaju optimizaciju upotrebe i potrošnje vodnih resursa u industriji, efikasnost u njenom korišćenju, kao i prečišćavanje otpadnih voda radi njene višestruke upotrebe predstavljaju imperativ koji će omogućiti poslovanje velikog broja industrija i usloviti njihovu konkurentnost na tržištu.

Oko 50% zagađenja u rekama dolazi od industrijskih postrojenja, a samo 13% komunalnih otpadnih voda se tretira pre ispuštanja.

Kako lokalne samouprave ne raspolažu dovoljnim finansijskim resursima neophodno je intenzivno uključivanje države i privatnog sektora i investiranje od strane privrede. Značajnu ulogu mogu imati ugovori o javno privatnim partnerstvima i ESCO modeli finansiranja. Takođe, gradovi i opštine mogu konkurisati kod brojnih EU i drugih međunarodnih razvojnih i finansijskih institucija za dobijanje neophodnih sredstava za finansiranje integrisanih sistema upravljanja otpadom.

Po završetku programa šest javnih debata biće objavljena publikacija “Vodič za upravljanje komunalnim i industrijskim otpadom

Učešće je bez kotizacije, ali vas molimo da se obavezno registrujete na www.cedeforum.org. Ne propustite jedinstvenu priliku da u okviru ovog skupa:

Saznajte važne informacije i sagledate trendove u domenu upravljanja komunalnim i industrijskim otpadom Upoznate primenjena tehnološka rešenja i primere dobre prakse Uspostavite direktne kontakte sa svim ključnim akterima na ovom polju u Srbiji i regionu.

S poštovanjem,

U ime Organizacionog odbora, Jovanka Arsić-Karišić, predsednik UO CEDEF