Čast nam je da Vas pozovemo na drugo u nizu od trinaest tematskih savetovanja „Urbana ekologija“, koje će se održati u Sali 1 na trećem spratu zgrade štamparije „Službenog glasnika“, ulica Lazarevački drum 13-15, Čukarička padina, Beograd, u petak 8. 10. 2010. i u subotu 9. 10. 2010. od 09:30 do 16:30 časova.

[mappress]

Organizatori savetovanja:
– Unija ekologa UNECO
– Ekoremedijacijski tehnološki centar, Celje, Slovenija

Pokrovitelj seminara:
– Delegacija Evropske Unije u republici Srbiji

Program savetovanja:

Vreme Predviđena aktivnost
09:30-10:00 Registracija učesnika
10:00-10:30 Otvaranje savetovanja
10:30-11:30 I Sesija
11:30-12:00 Pauza za kafu
12:00-13:00 II Sesija
13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-15:00 III Sesija
15:00-15:30 Pauza za kafu
15:30-16:30 Zaključci

Moduli:

  1. Uticaj obrazaca urbanog razvoja na ekološke uslove
  2. Urbani ekosistemi
  3. Gradski saobraćaj kao važan činilac urbane ekologije
  4. Urbani biljni i životinjski svet
  5. Cirkulacija materije i energije u urbanim ekosistemima
  6. Ekološki gradovi – priroda i ljudi u prijateljskim ljudskim naseljima

Tip savetovanja:
Predviđeno je da savetovanje ima tip dijaloga, tj razgovora medju učesnicima. Moderatori će biti zaduženi za upoznavanje sa temom, podsticanje i usmeravanje dijaloga u željenom smeru i u okviru predvidjenih modula. Ukoliko se javi potreba da se o odredjenom modulu diskutuje duže nego što je predviđeno, omogućene su prostorije za nesmetano odvijanje više paralelnih dijaloga o različitim modulima.

Sertifikat o učestvovanju u projektu dobiće svi učesnici koji budu prisustvovali i učestvovali u dijalogu na najmanje tri tematska savetovanja, a sertifikati će biti uručeni na statusnom savetovanju koje će biti održano 20-21-22. maja 2011. godine.