Savez hemijskih inženjera Srbije organizuje
Seminar-obuku

Validacija metoda u laboratorijskoj praksi
koji će se održati 05. oktobra 2010. godine u Beogradu

ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Validacija metoda u laboratorijskoj praksi je jedan od uslova akreditacije laboratorije po ISO 17025 i obezbeđenja poverenja u kvalitet laboratorijskih rezultata.

ŠTA SEMINAR OBUHVATA?

Seminar obuhvata obuku zaposlenih u laboratorijama, testiranje i dobijanje sertifikata. Učesnik koji je završio obuku, uspešno uradio testove i stekao sertifikat, obučen je za validaciju analitičkih metoda .

KO SPROVODI OBUKU?

Instruktažu na srpskom jeziku vodiće obučeni instruktori
Nenad Kostić spec.san.hemije i Marija Rakićević, dipl.hem. za istraživanje i razvoj

CENA OBUKE?

Kotizacija iznosi 150 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti (+18%PDV) i obuhvata:
-jednodnevnu obuku
-knjigu
-ostale štampane materijale (testove, zadatke itd.)
-sertifikat
-ručak i osveženje tokom dve pauze

Kako je zbog kvaliteta obuke broj učesnika ograničen na 35, prednost imaju učesnici koji se budu ranije prijavili.
Molimo da u prijavi navedete naziv (ili vrstu) laboratorije u kojoj radite.
Obaveštenje i prijavu možete naći na sajtu www.ache.org.rs

Za sva dodatna obaveštenja molimo obratite se na:
Savez hemijskih inženjera Srbije
11000 Beograd
Kneza Miloša 9/I,
e-mail: shi@yubc.net
tel: 011 3240 018
063 7014 383
063 7014 393

PROGRAM TRENINGA

I deo

  • Uvod
  • Validacija metoda u laboratorijskoj praksi
  • Određivanje performansi metoda merenja

II deo

  • Priprema programa/protokola za validaciju metoda
  • Prikupljanje podataka za određivanje karakterisitika izvođenja (performansi metode)
  • Izveštaj o validaciji metode

VEŽBE

  • Vežba 1

◦ Test linearnosti kalibracione krive
(Određivanje opsega metode)

  • Vežba 2

◦ Određivanje detekcionog limita metode

  • Vežba 3

◦ Preciznost metode

  • Vežba 4

◦ Tačnost metode

10:00 – 10:15 Pregled seminara
Nenad Kostić
10:15 – 10:30 Validacija metoda u laboratorijskoj praksi
Nenad Kostić
10:30 – 10:50 Karakteristike izvođenja metode
Nenad Kostić
10:50 – 11:10 VEŽBA 1 Definicija karakteristika izvođenja
Marija Rakićević
11:10 – 11:30 Pauza – kafa/sok
11:30 – 11:50 Priprema programa /protokola za validaciju metoda
Marija Rakićević
11:50 – 12:30 Prikupljanje podataka za određivanje karakteristika izvođenja
Marija Rakićević
12:30 – 13:00 Pauza za ručak
13:00 – 13:35 VEŽBA 2 – Ispitivanje linearnosti kalibracione krive (Određivanje opsega metode)
Nenad Kostić
13:35 – 14:10 VEŽBA 3 – Određivanje detekcionog limita, tačnosti i preciznosti metode
Marija Rakićević
14:10 – 14:30 Pauza – kafa/sok
14:30 – 14:50 Izveštaj o validaciji metode, primer izveštaja
Marija Rakićević
14:50 – 15:30 VEŽBA 4 – M.Excell kalkulacija karakteristika izvođenja
Nenad Kostić
15:30 – 16:00 Diskusija, Podela testova
Nenad Kostić
Marija Rakićević