Reklama

VII KONGRES MIKROBIOLOGA SRBIJE

Mikromed 2010

Beograd, 03 – 05. jun 2010.

Hotel Kontinental

U organizaciji:
UDRUŽENJA mikrobiologa Srbije

UDRUŽENJA MEDICINSKIH MIKROBIOLOGA SRBIJE

GLAVNE TEME:
Bakterijske infekcije
Virusne infekcije
Parazitske i gljivične infekcije
Mikrobiologija hrane i vode
Veterinarska mikrobiologija
Ekološka mikrobiologija
Genetika mikroorganizama
Biotehnologija
Slobodne teme

ORGANIZACIONA ŠEMA KONGRESA:
PLENARNA PREDAVANJA
OKRUGLI STOLOVI PO TEMAMA
USMENE PREZENTACIJE RADOVA
POSTER SEKCIJA
KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

OPŠTE INFORMACIJE
Ÿ Mesto održavanja: Hotel Kontinental
Ÿ Vreme održavanja: 03 – 05. jun 2010.
Ÿ KME Kurs: 02. jun 2010.

KOTIZACIJE: RANA (do 30.04.2010) KASNA (posle 30.04.2010)
Kongres 95 € 110 €
KME Kurs 105 € 120 €
Popust od 20% se odobrava učesnicima obe manifestacije.
* U cenu uključen PDV

Uplatu vršiti na tekući račun ARIA d.o.o. (Dr Petra Markovića 12 – Zemun):
355-1114559-41 sa naznakom MIKROMED 10

PRIJAVA RADOVA:
Prijavu i abstrakt poslati najkasnije do 01. maja 2010.
na e-mail adrese: ariaconference.events@gmail.com ili ariateam@yubc.net

UPUTSTVO ZA PISANJE ABSTRAKTA:
• maksimalno 300 reči
• abstrakt je potrebno napisati i na engleskom za učesnike iz Srbije
• za učesnike iz inostranstva samo na engleskom
• abstrakt mora da sadrži:
1. naslov
2. ime i prezime autora
3. naziv ustanove
4. uvod, cilj, metod, rezultate i zaključak

VAŽNI DATUMI:
ROK za slanje ABSTRAKATA 01. maj 2010.
ROK za prijavu UČEŠĆA 15. maj 2010.
Abstrakt poslati najkasnije do 01. maja 2010.
na e- mail adresu: ariaconference.events@gmail.com
Učešće na Kongresu biće bodovano u skladu sa Pravilnikom
o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike.