Reklama

UNIVERZITET U BEOGRADU

TEHNIČKI FAKULTET U BORU

VIII Majska konferencija o strategijskom menadžmentu i VIII Studentski simpozijum o strategijskom menadžmentu

Majska konferencija o strategijskom menadžmentu

SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

25 – 27. 5. 2012., Hotel «Albo», Bor, Srbija

Oblasti rada konferencije

– Strategijski menadžment
– Opšti menadžment
– Industrijski menadžment
– Metode upravljanja
– Upravljanje projektima
– Upravljanje rizikom
– Bezbednost na radnom mestu
– Operacioni sistemi i tehnologija
– Kvalitet
– Marketing
– Preduzetništvo
– Proizvodnja
– Održavanje proizvodnih sistema
– Finansijski menadžment
– Menadžment informacioni sistemi
– Menadžment informacione tehnologije
– Menadžment održavanja opreme
– Menadžment u praksi
– Primenjena ekonomija
– Specijalne primene menadžment metoda

Kontakt adresa i informacije

Dr Ivan Mihajlović, dipl. ing.
Predsednik organizacionog odbora Majske konferencije o strategijskom menadžmentu
Tehnički fakultet u Boru – Univerzitet u Beogradu
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor, Serbia

imihajlovic@tf.bor.ac.rs ; projman@bitsyu.net
Tel: +381(30) 424 547; Fax: +381(30) 421 078
Mobilni: +381(64) 227 36 21
www.sjm06.com
www.menadzment.tf.bor.ac.rs

Prijavni list