Reklama

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Vas pozivaju na X. Susret mladih kemijskih inženjera koji ce se održati 20. i 21. veljače 2014. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

Skup tradicionalno okuplja mlade kemijske inženjere, kolege iz srodnih područja te studente, a pruža im mjesto za razmjenu ideja, rezultata i iskustava stečenih radom u industriji, na sveučilištima, institutima i drugim ustanovama.

Pozivamo mlade kemijske inženjere i kolege iz srodnih područja da sudjeluju u radu Skupa, te da prikažu rezultate svog rada u obliku kratkog usmenog ili posterskog priopćenja.

Dodatne informacije o Skupu možete pronaći na SMLKI internetskoj stranici.

Predsjednica Znanstveno-organizacijskog odbora
Izv. prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blaževic

Organizacioni odbor

Predsjednik
Zvjezdana Findrik Blažević

Organizacijske tajnice
Anita Šalić
Martina Sudar

Članovi
Sanja Martinez
Gordana Matijašić
Lidija Valek Žulj
Elvira Vidović
Ana Vrsalović Presečki
Domagoj Vrsaljko
Marija Vuković Domanovac

Inozemni članovi
Darja Pečar
Zsofia Csanadi

Pokrovitelji
Sveučilište u Zagrebu
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Hrvatski inženjerski savez

Sekcije

Mehanički, toplinski i separacijski procesi
Reakcijsko inženjerstvo
Analiza, sinteza i vođenje procesa
Razvoj materijala i proizvoda
Biokemijsko inženjerstvo
Ekoinženjerstvo
Primijenjena kemija

Informacije

Službeni jezici:
engleski i hrvatski

Upute za postere
maksimalne dimenzije 120*100 cm

Upute za predavanja
10+5 min

Kotizacija do 15. siječnja 2014.
300,00 kn + PDV.
Nakon 15. siječnja 2014.
400,00 kn + PDV.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija oslobođeni su plaćanja kotizacije.
Molimo studente da pošalju potvrdu na smlki@fkit.hr.

Uplate na žiro-račun HDKI:
uz naznaku: X. SMLKI
HDKI, Berislavićeva 6, Zagreb, Hrvatska
OIB: 22189855239, Matični broj: 03212190
IBAN: HR5323600001101367680
SWIFT: ZABAHR2X
Zagrebačka banka d. d. Zagreb

Skup će se održati na
Fakultetu kemijskog inženjerstva
i tehnologije
Marulićev trg 19
Zagreb
20.-21.2.2014.

Kontakt

Za sve dodatne informacije koristite
sljedeće kontakte:

Anita Šalić, Martina Sudar
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Marulićev trg 19, HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1 4597 131
Faks: +385 1 4597 133
E-mail: smlki@fkit.hr

Prijava

Prijavu i sažetak poslati najkasnije do 31. prosinca 2013.
Svi koji žele sudjelovati na Susretu trebaju
ispuniti Obrazac za prijavu.
Sažetak je potrebno poslatie-mailom.

Ispunite online prijavu

Sažetak pošaljite e-mailom na adresu:
smlki@fkit.hr

.doc predložak za pisanje sažetka

Plenarni predavači:

Prof. dr. sc. Bernd Nidetzky
Institute of biotechnology and biochemical engineering,
Graz University of Technology
The sweet side of industrial biotechnology:
biotransformations of carbohydrates, small and large

Prof. dr. sc. Ante Jukić
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,
Sveučilište u Zagrebu
Kemijsko inženjerstvo – izazovi i mogućnosti

Pozvani predavači:

Dr. sc. Pdr Tufvesson
Department of chemical and biochemical engineering,
Technical University of Denmark
Economic and environmental assessment as tools
to guide development of sustainable bioprocesses

Mr. sc. Petra Kotnik
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Univerza v Mariboru
Supercritical fluid chromatography:
fundamentals and applications

Marin Ganjto
Zagrebačke otpadne vode d.o.o.
Praćenje utjecaja na okoliš postrojenja za
obradu komunalnih otpadnih voda  ključni
pokazatelji i iskustva CUPOVZ

Doc. dr. sc. Krunoslav Žižek
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,
Sveučilište u Zagrebu
Granulation  engineering of particles

Mr. sc. Vesna Kučan Polak
INA Industrija nafte, d.d.
Biogoriva  jučer, danas, sutra

Šimo Kordić
Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb
Svojstva i procesiranje farmaceutskih prahova

Pozivamo sudionike X. Susreta mladih kemijskih inženjera da predavanja i priopćenja prikazana na Susretu objave u obliku rada u časopisima Kemija u industriji i Chemical and Biochemical Engineering Quarterly.

Za detaljnije informacije, molimo Vas,
obratite se uredništvima časopisa:
KUI (Tel/faks: 01 4872 490, kui@zg.t-com.hr) i
CABEQ (Tel/faks: 01 4872 490, cabeq@pbf.hr)