Reklama

Poštovane koleginice i kolege,

Na sastanku Sekcije za zoonoze SVD i predstavnika epizootiološke i epidemiološke službe Srbije, održanom 12. decembra 2009.god. na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu razmatrana je opšta epizootiološka situacija i doneta je odluka o organizovanju ~XII epizootioloških dana~ na epizootiološkom području NIVS ~ Beograd ~

~ XII Epizootiološki dani~
7.-10. april 2010.godine

Prvo obaveštenje

U organizaciji Sekcije za zoonoze SVD, Katedre za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela FVM u Beogradu i NIVS ~Beograd ~ iz Beograda, održaće se od 7.-10. april 2010.godine Simpozijum „XII epizootiološki dani“.

TEMATIKA

  • VIRUSNE BOLESTI– DIJAGNOSTIKA I MERE KONTROLE.
  • BAKTERIJSKE I GLJIVIČNE BOLESTI SA POSEBNIM OSVRTOM NA ZOONOTSKE AGENSE.
  • DIJAGNOSTIKA I TUMAČENJE LABORATORIJSKIH REZULTATA
  • PARAZITSKE BOLESTI SA OSVRTOM NA PARAZITSKE ZOONOZE.
  • VAKCINOLOGIJA I VAKCINE – NOVI PRISTUPI I NOVE TEHNOLOGIJE – okrugli sto.
  • PUTNIK I HRANA U MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU I PROMETU.
  • PERMANENTNO USAVRŠAVANJE U VETERINARSKOJ I HUMANOJ MEDICINI.
  • SLOBODNE TEME.

Prijava kratkih sadržaja referata, koreferata i saopštenja je najkasnije do 25.januara 2010.godine, a kompletan rad dostaviti najkasnije do 15.februara 2010.godine. Kratak sadržaj rada treba dostaviti na najviše jednoj stranici A4 formata na adresu organizatora:

Sekcija za zoonoze SVD, Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela, FVM, Bul. Oslobođenja 18, 11000 Beograd
Tel/faks: 011/ 2685-080, 2685 187
ili na e-mail bosiljka.djuricic@gmail.com, svd1890@gmail.com

Kratak sadržaj treba da sadrži naslov, imena i prezimena autora, naziv ustanove, adresu, cilj rada, materijal i/ili metod rada, rezultate istraživanja i zaključak.

Redakcioni odbor zadržava pravo konačne odluke o uvrštenju rada u Program Simpozijuma.

Predsednik Sekcije za zoonoze SVD
Prof. dr Bosiljka Đuričić s.r.

Organizacioni odbor:

Predsednik: Prof. dr Bosiljka Đuričić,
Potpredsednik: Dr Dobrila Jakić Dimić,
Sekretar: dr Slobodan Stanojević, dr Božidar Ljubić,
Tijana Jovanović, dipl vet.

Sekretarijat: Anđelković Radivoj, Vidić Branka, Valčić Miroslav, Vlahović Mira, Vukelić Olivera, Gligić Ana, Golubović Srboljub, Dačić Miroljub, Debeljak Zoran,Đuković Vera, Živojinović Milena, Živulj Aleksandar, Zuko Almedina,Ignjatović Radisav, Ilić Hranislav, Janku Đorđe, Jovanović Veselin, Jovanović Nenad, Katrinka Zoran, Katić -Radivojević Sofija, Lako Branislav, Laušević Dejan, Maksimović Slobodan, Marić Jelena, Marković Dragutin, Marinković Zoran,Maslovarić Predrag, Mitrović Novalina, Molnar Tibor, Nedić Drago, Nešković Milijana, Pavlović Radovan, Parlić Milan, Plavša Nada, Petrović Miloš, Radenković-Damnjanović Brana, Raičević Zoran, Ristanović Elizabeta, Rogožarski Dragan, Savić Božidar, Savić Marika, Samardžić Sveta, Santrač Violeta, Stankov Srđan, Stokić-Nikolić Slavonka, Tijanić Jadranka, Tomić Aleksandar, Uzelac Silva, Horvat Jožef, Čekanac Radovan, Šeguljev Zorica, Šinković Mirko

Redakcioni odbor: Dr Vojin Ivetić (predsednik), dr Novica Stajković, Dr Ana Gligić, Dr Zoran Kulišić, Dr Bosiljka Đuričić, Dr Nikola Knežević, dr Ivan Pavlović, dr Milenko Žutić, dr Tamaš Petrović, dr Snežana Radivojević i dr Svetlana Jeremić
Počasni odbor: Boboš dr Stanko, Belev dr Nikola, Krančić- Zec dr Ivana, Mašić dr Zoran, Mićović Zoran, Tambur dr Zoran.