Reklama

Program

Rad Skupa odvijat će se putem plenarnih predavanja, usmenih i posterskih priopćenja, kao i predstavljanja tvrtki, izložbe opreme i uređaja te brojnih drugih društvenih događanja.

Plenarni predavači:
Prof. dr. sc. Dietrich Knorr, Technische Universität Berlin, predsjednik EFFoST – European Federation of Food
Science and Technology
Prof. dr. sc. Ulrich Schubert, Technische Universität Wien, predsjednik EuCheMS – European Association for
Chemical and Molecular Sciences
Prof. dr. sc. Bruno Zelić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Žaneta Ugarčić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku
Prof. dr. sc. Igor Jerković, Kemijsko-tehnološki fakultet
Sveučilišta u Splitu
Prof. dr. sc. Božidar Šantek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Susret mladih kemičara – srednje škole (srijeda, 12. rujna 2012.)
Rasprava okruglog stola na temu: “Partnerstvo industrije i znanosti za radna mjesta / Industry & Academia
Partnership for Jobs” (četvrtak, 13. rujna 2012.)
Izlet i svečana večera (petak, 14. rujna 2012.)
Predstavljanje i panel diskusija na temu nove strategije i akcijskog plana Europske komisije: “Inovacije za održivi rast: Bioekonomija za Europu / Innovating for Sustainable
Growth: a Bioeconomy for Europe” (subota, 15. rujna 2012.)

Sekcije

1. Kemijska analiza i sinteza
2. Kemijsko i biokemijsko inženjerstvo
3. Prehrambena tehnologija i biotehnologija
4. Medicinska biokemija i farmacija
5. Kemija u poljoprivredi i šumarstvu
6. Zaštita okoliša

Službeni jezici

Hrvatski i engleski jezik (bez simultanog prevođenja)

Mjesto održavanja

Ružičkina kuća i Hotel Lav, Vukovar, Hrvatska

Smještaj sudionika

Hotel Lav (Vukovar) i Hotel Mursa (Osijek).
Detaljnije informacije na: www.ptfos.hr/ruzicka/

Prijave radova

Sažetak rada (do 200 riječi) na hrvatskom i engleskom jeziku potrebno je poslati na e-adresu: hdki-skupovi@zg.t-com.hr (uz naznaku sekcije) ili putem e-obrasca, koji se nalazi na
mrežnim stranicama Skupa, do 1. lipnja 2012. Znanstveno-organizacijski odbor zadržava pravo odluke o prihvaćanju i načinu predstavljanja prijavljenog rada (usmeno
ili postersko priopćenje). Upute za prijavu sudjelovanja te pisanje sažetka i rada nalaze se na www-stranicama Skupa:

www.ptfos.hr/ruzicka

Kotizacija

do 15. 7. 2012. od 15. 7. 2012.
Puna kotizacija* 1000 kn 1200 kn
Studenti (uz potvrdu)* 700 kn 900 kn
*PDV uključen

Kotizacija uključuje sudjelovanje u radu Skupa, Zbornik sažetaka, Zbornik radova, osvježenje za vrijeme stanki i svečanu večeru.
Zbornik radova će se tiskati nakon Skupa i poslati svim sudionicima s uplaćenom kotizacijom.
Uplatu doznačiti na račun
HDKI, Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
Svrha doznake: XIV. Ružičkini dani
Zagrebačka banka d.d., Zagreb
Broj računa: 2360000-1101367680
OIB: 22189855239
Kotizacija će se moći platiti i izravno na recepciji Skupa.

Važni datumi

1. 6. 2012. prijava sudjelovanja i dostava sažetka
15. 6. 2012. obavijest o prihvaćanju rada
15. 7. 2012. uplata nižeg iznosa kotizacije
1. 10. 2012. dostava cjelovitih radova

Tajništvo skupa i kontakt

Zagreb (HDKI):
Ana Fistanić / +385 1 4922 519 / hdki-skupovi@zg.t-com.hr
Osijek (PTFOS):
Ivana Pavleković / +385 31 224 383 / ivana.pavlekovic@ptfos.hr