Reklama

XXII Naučno-stručni skup
– sa međunarodnim učešćem –

Procesna tehnika i energetika
u poljoprivredi

P T E P 2010

POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE RADOVA
18 – 23. april 2010.

Mesto održavanja skupa će biti u Donjem Milanovcu, hotel “Lepenski vir”.

TEMATIKA

 1. Napredene posleubirajuće tehnologije poljoprivrednih materijala,
 2. Energetska efikasnost,
 3. Napredene tehnologije dorade semena,
 4. Održive prehrambene tehnologije (ekonomika, kvalietet, energija, socijalni aspekti, or-ganska proizvodnja i dr),
 5. Tehnički i tehnološki aspekti bezbednosti stočne hrane,
 6. Inovacije u prehrambenim tehnologijama i aspekti prehrambenog lanca kvaliteta,
 7. Fizičke osobine biomaterijala i hrane,
 8. Trendovi u razvoju poljoprivrede,
 9. Obnovljivi izvori energije,
 10. Upravljanje i kontrola procesa i
 11. Zagrevanje i kondicioniranje vazduha.

PRELIMIRANI PROGRAM SKUPA

Nedelja, 18.04.2010.

Dolazak i registracija učesnika skupa. Preuzimanje materijala.

Ponedeljak, 19.04.2010.

STANJE – TRENDOVI

09.00 Otvaranje skupa

Ljiljana Babić, Milivoj Radojčin, Jan Turan, Sanja Mehandžić-Stanišić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija:
GLAVNI SASTAV SEMENA PŠENICE
___________________________________________
Zsuzsanna Füstös, Corvinus University of Budapest, Hungary:
SKLADIŠTENJE I KVALITET RAZLIČITIH SORTI MAKA
___________________________________________
Aleksandar Ristić, Miro Govedarica, Dušan Petrovački Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija:
GNSS (GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS) –STATUS I PERSPEKTIVE
___________________________________________
Selim Škaljić, Nermin Rakita, Poljoprivredno – prehrambeni fakultet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina:
KLASIRANJE SVJEŽE UBRANIH PLODOVA MALINE
___________________________________________
Neven Voća, Tajana Krička, Tea Brlek Savić, Ana Matin, Vanja Jurišić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska:
OTPAD NAKON PROIZVODNJE VINA I MASLINOVA ULJA KAO SIROVINA ZA DOBIVANJE TOPLINSKE ENERGIJE
___________________________________________
Dragan Marković, Milan Veljić, Žarko Čebela, Saša Božić, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija:
SISTEM ZA OPTIČKO KOLOR SORTIRANJE
___________________________________________
Milovan Pavlov, Živorad Videnović, Zoran Stanišić, Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Zemun Polje, Srbija,
OTPAD I GUBICI SEMENA KUKURUZA U PROCESU SUŠENJA I DORADE
___________________________________________
Milan Veljić, Nikola Mladenović, Dragan Marković, Žarko Čebela, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija:
OPTIMIZACIJA PARAMETARA VIBRACIONOG SISTEMA ZA SORTIRANJE I KALIBRIRANJE DUBOKO ZAMRZNUTOG JAGODIČASTOG VOĆA
___________________________________________
Aleksandar Ristić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija:
DALJINSKA DETEKCIJA RADARSKIM TEHNOLOGIJAMA – PRIMENA U POLJOPRIVREDI

17.00 Okrugli sto: Energetska održivost u proizvodnji hrane

Mirko Babić, Ljiljana Babić, Ivan Pavkov, Milivoj Radojčin, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad:
ENERGETSKA ODRŽIVOST U PROIZVODNJI HRANE

19.00 Otvorena sednica Predsedništva Društva PTEP

Utorak, 20.04.2010

POLJOPRIVREDA – HRANA – ENERGETIKA

Anđelko Bajkin, Ondrej Ponjičan, Miodrag Zoranović, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija:
UTICAJ OBRADE ZEMLJIŠTA NA FIZIČKE OSOBINE I PRINOS KORENA MRKVE
___________________________________________
Lana Đukanović, Đorđe Filipović, Milena Biserčić, Aleksandar Dević, “Sirmijum seme”, Sremska Mitrovica, “Agroseme”, Sremska Mitrovica, Srbija:
KVALITET SEMENA RAZLIČITIH SORTI SUNCOKRETA PO FRAKCIJAMA
___________________________________________
Karlo Đilvesi, Daliborka Butaš, Siniša Prole, Goran Jokić, Slaviša Štatkić, Velimir Lončarević, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija:
MOGUĆNOSTI OČUVANJA KVALITETA SEMENA ULJANE REPICE POSLE DORADE
___________________________________________
Sanja Mehandžić Stanišić, Ljiljana Babić, Jan Turan, PSS Poljoprivredna stanica doo Novi Sad, Srbija:
FIZIČKE OSOBINE SEMENA JEČMA I OTPORNOST NA LOM.
___________________________________________
Erzsebet Pálfi, Maria Barna, Semmelweis University Faculty of Health Sciences Department of Dietetics and Nutrition Sciences, Hungary:
OZNAČAVANJE ELERGENATA U HRANI – ULOGA U ZAŠTITI POTROŠAČA
___________________________________________
Dušan Milić, Veljko Vukoje, Zorica Sredojević, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija:
PROIZVODNA OBELEŽJA I EKONOMSKI ASPEKTI PRIZVODNJE DUNJE
___________________________________________
Ivan Pavkov, Ljiljana Babić, Mirko Babić, Milivoj Radojčin, Čedomir Stojanović, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija:
UTICAJ FAKTORA OSMOTSKOG SUŠENJA NA KINETIKU KONVEKTIVNOG SUŠENJA KRIŠKI KRUŠKE (Pyrus)
___________________________________________
Nebojša Novković, Beba Mutavdžić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija:
TENDENCIJE PROIZVODNO-EKONOMSKIH PARAMETARA ŽITA U VOJVODINI
___________________________________________
Đorđe Đatkov, Mathias Effenberger, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija:
DATA ENVELOPMENT ANALYSIS ZA OCENJIVANJE EFIKASNOSTI BIOGAS POSTROJENJA: MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA
___________________________________________
Mario Jakobović, Snježana Jakobović, Maja Ergović, Valentina Obradović, Ivan Jakobović, Veleučilište u Požegi, Zavod za znanstveni i umjetnički rad Požega:
DESTILACIJSKA KOLONA ZA PROIZVODNJU BIOETANOLA
___________________________________________
Rade Stanisavljević, Lana Đukanović, Vesna Dragičević, Dragoslav Đokić, Jasmina Milenković, Dragan Terzić, Dragi Lazarević, Institut za krmno bilje,Kruševac, Srbija:
UTICAJ TEMPERATURE I RELATIVNE VLAŽNOSTI SKLADIŠTA NA KLIJAVOST SEMENA VISOKOG VIJUKA TOKOM PERIODA DOZREVANJA
___________________________________________
Velimir Lonačarević, Mirko Babić, Svetlana Balešević Tubić, Karlo Đilvesi, Miladin Kostić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, srbija:
FIZIČKE OSOBINE SEMENA SOJE
___________________________________________
Jasna Kojić, Jasmina Stojadinović, Mioljub Mišović, Institut za kukuruz Zemun Polje, Zemun Polje, Beograd, Srbija:
AKREDITACIJA I KONTROLA RADA AUTOMATSKOG UZORKOVAČA SEMENA
___________________________________________
Dejan Reljić, Dragan Milićević, Zoltan Čorba, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija:
PRIMENA SINHRONIH GENERATORA SA STALNIM MAGNETIMA U MALIM HIDROELEKTRANAMA
___________________________________________
Zoltan Čorba, Vladimir Katić, Dejan Reljić, Dragan Milićević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija:
TIPOVI FOTONAPONSKIH SISTEMA PRIMENLJIVIH U NAVODNJAVANJU
___________________________________________
Filip Kulić, Dragan Matić, Milena Petković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija:
EKSPERTNI SISTEM ZA DETEKCIJU KVAROVA ASINHRONIH MOTORA
___________________________________________
Dragan Matić, Filip Kulić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija:
PREGLED METODA ZA ONLINE DETEKCIJU KVARA TIPA SLOMLJENE ŠIPKE KAVEZNOG ASINHRONOG MOTORA
___________________________________________
Vladimir Bugarski, Perica Nikolić, Filip Kulić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija:
MODERNI NADZORNO-UPRAVLJAČKI SISTEMI U PROCESU PROIZVODNJE SOJINOG BRAŠNA I GRIZA I TEKSTURIRANIH SOJINIH PROTEINA
___________________________________________
Perica Nikolić, Vladimir Bugarski, Filip Kulić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija:
PRAKTIČNI PRIMER POVEZIVANJA POGONA PROCESNE INDUSTRIJE U JEDINSTVENI NADZORNO UPRAVLJAČKI SISTEM

17.00 Okrugli sto: Organska proizvodnja i prerada poljoiprivrednih proizvoda

Milica Radosavljević, Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Zemun, Srbija:
ORGANSKA PROIZVODNJA KUKURUZA
___________________________________________
Janoš Berenji, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija: ORGANSKO
OPLEMENJIVANJE BILJAKA SA OSVRTOM NA ORGANSKO SEMENARSTVO

19.00 Izborna skupština Društva

Sreda, 21.04.2010

DAN IZLETA

Odlazak u Kladovo i poseta hidroelektrani „Đerdap 1”. Zaustavljanje i fotografisanje
na najatraktivnijem delu Đerdapske klisure. Odlazak na planinu Miroč ručak i
druženje uz muziku. Tradicionalne sportske aktivnosti (pikado, kamena s ramena,
potezanje konopa)

Četvrtak, 22.04.2010

DAN HRANE

Ljiljana Mojović, Marica Rakin, Maja Vukašinović, Dušanka Pejin, Jelena Pejin, Olgica Grujić, Milica Radosavljević, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Srbija:
ISPITIVANJE MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA DŽIBRE IZ PROIZVODNJE BIOETANOLA IZ KUKURUZA
___________________________________________
VeljkoVukoje, Ivan Pavkov, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija:
ANALIZA EKONOMSKE OPRAVDANOSTI SUŠENJA KAJSIJE KOMBINOVANOM TEHNOLOGIJOM
___________________________________________
Čedomir Stojanović, Mirko Babić, Ljiljana Babić, Ivan Pavkov, Milivoj Radojčin, Velimir Lončarević, „Semberija” A.D. Bijeljina, Republika Srpska:
OSMOTSKOG SUŠENJE DUNJE (CYDONIA OBLONGA MILL.) U RASTVORU SAHAROZE
___________________________________________
Milivoj Radojčin, Mirko Babić, Ljiljana Babić, Ivan Pavkov, Čedomir Stojanović, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija:
PROMENA BOJE DUNJE TOKOM KOMBINOVANOG SUŠENJA
___________________________________________
Marija R. Jokanović, Predrag M. Ikonić, Vladimir M. Tomović, Ljiljana S. Petrović, Natalija R. Džinić, Snežana B. Savatić, Tatjana A. Tasić, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija:
SENZORNE KARAKTERISTIKE PETROVSKE KLOBÁSE (FERMENTISANA SUVA KOBASICA) PROIZVEDENE TRADICIONALNO I U INDUSTRIJSKIM USLOVIMA
___________________________________________
Radmilo Čolović, Dragan Palić, Djuro Vukmirović, Miroslav Plavšić, Dragan Glamočić, Igor Jajić, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad, Srbija:
JEDNOSTAVAN SISTEM ZA ISPITIVANJE FERMENTACIONE DINAMIKE U SILAŽI.
___________________________________________
Jasna Gvozdenović, Vera Lazić, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija:
UTICAJ AMBALAŽNIH MATERIJALA NA STABILNOST MODIFIKOVANE ATMOSFERE
___________________________________________
Vera Lazić, N, Krkić, Jasna Gvozdenović, D, Novaković, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija:
ANALIZA ŽIVOTNOG CIKLUSA AMBALAŽE
___________________________________________
Mária Gilingerné Pankotai, Róbertné Csajbók, Marianna Fehér, Zsuzsanna Füstös, Semmelweis University Faculty of Health Sciences Department of Dietetics and Nutrition Sciences, Hungary:
POREĐENJE NUTRITIVNIH VREDNOSTI SORTI BUNDEVE
___________________________________________
Blaga Radovanović, Jorgovanka Bojić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija:
KONTROLA KVALITETA VINA PRIMENOM NOVE SPEKTROFOTOMETRIJSKE METODE
___________________________________________
Gordana Koprivica, Nevena Mišljenović, Ljubinko Lević, Tatjana Kuljanin, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija:
KINETIKA PRENOSA MASE TOKOM OSMOTSKE DEHIDRATACIJE ŠLJIVE U MELASI ŠEĆERNE REPE
___________________________________________
Nevena Mišljenović i sar, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija:
POREĐENJE KINETIKE OSMOTSKOG SUŠENJA JABUKE U MELASI ŠEĆERNE REPE I RASTVORIMA SAHAROZE
___________________________________________
Đuro Vukmirović, Dušica Ivanov, Radmilo Čolović, Bojana Kokić, Jovanka Lević, Olivera Đuragić, Slavica Sredanović, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad, Srbija:
UTICAJ KONDICIONIRANJA PAROM NA FIZIČKE KARAKTERISTIKE PELETA I POTROŠNJU ENERGIJE U PROCESU PELETIRANJA
___________________________________________
Vojislav Simonović, Milan Veljić, Dragan Marković, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija:
OPTIMIZACIJA UTROŠKA FOLIJE PRI PAKOVANJU DUBOKO ZAMRZNUTOG VOĆA
___________________________________________
Milan Đević, Aleksandra Dimitrijević, Poljoprivredni fakultet Beograd – Zemun:
TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI SISTEMI PAKOVANJA PREHRAMBENIH PROIZVODA

U 20.00 h počeće tradicionalna SVEČANA VEČERA na kojoj se zatvara
savetovanje, sa zabavnim programom i tombolom.

Petak, 23.04.2010

Povratak

PROGRAMSKI ODBOR SKUPA

Prof. dr Harris Lazarides, Aristotel univerzitet, Solun, Grčka,
Prof. dr Costas Akritidis, profesor emeritus, Aristotel univerzitet, Solun, Grčka,
Prof. dr Tajana Krička, Univerzitet Zagreb, Croatia,
Prof. dr Zuzana Hlavačova, Slovački poljoprivredni univerzitet, Nitra, Slovačka,
Prof. dr Zsuzsanna Fustos, Centralna polj. agencija, Budimpešta, Mađarska,
Prof. dr Costas Biliaderis, Aristotel univerzitet, Solun, Grčka,
Prof. dr Janos Beke, Univerzitet Szent István, Gödöllő, Mađarska,
Prof. dr Vlasta Vozarova, Slovački poljoprivredni univerzitet, Nitra, Slovačka,
Prof. dr Vangelče Mitrevski, Univerzitet „Sveti Kliment Ohridski“ Bitolj, BJR Makedonija,
Prof. dr Mirko Babić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Prof. dr Ljiljana Babić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Prof. dr Milica Radosavljević, Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Beograd –
Dr Jovanka Lević, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad,
Prof. dr Anđelko Bajkin, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Prof. dr Dušan Milić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Prof. dr Filip Kulić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad,
Prof. dr Miloš Tešić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad,
Prof. dr Dragan Marković, Mašinski fakultet, Beograd i
Mr Ivan Pavkov, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE RADOVA

Prijavu rada, naslov sa kratkim abstraktom (do 100 reči) poslati do 25.01.2010, elektronskom poštom (e-mail) na adresu Generalnog sekretara skupa.
Informaciju o prihvatanju rada autori će dobiti do 01.02.2010.

Izvod na srpskom jeziku (produženi rezime) dužine 2000 do 3000 karaktera uključujuću razdelnice („space”) autori su dužni da dostave do 10.03.2010. U istom roku, do 10.03.2010, dostavlja se i celovit rad koji se priprema po uputstvu za pisanje radova u Časopisu za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi (PTEP).
Radovi moraju biti iz navedene tematike skupa.

Prijave radova – abstarkti i izvodi ocenjuju se od strane Naučnog odbora skupa. Celoviti radovi podležu recenziji po pravilima i od strane Časopisa PTEP. Za skup se planira štampanje dva broja časopisa.

Autori radova, koji su proistekli iz istraživanja finansiranih od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije ili Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, a prihvaćeni od strane časopisa za štampu, oslobođeni su plaćanja dela kotizacije (50%). U radu, na predviđenom mestu, ta činjenica mora biti nazančena Časopis je od starne MNTR Republike Srbije kategorisan kao časopis nacionalnog značaja (biotehnika) i kao vodeći časopis nacionalnog značaja (energetika i rudarstvo).

Prijave radova i radovi se šalju:
Generalnom sekretaru skupa prof. dr Mirku Babiću (mbab@polj.uns.ac.rs).
Adresa: Poljoprivredni fakultet, 21000 Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 8.

UČEŠĆE PROIZVOĐAČA OPREME

Naš tradicionalni, dvadesdrugi skup PTEP veoma je povoljna prilika za proizvođače opreme da predstave svoj proizvodni program, koji se odnosi na tematiku skupa. Posebno je značajno predstavljanje novosti u proizvodnom programu. Zastupnici, predstavnici inostranih proizvođača opreme, a i oni direktno, imaju, takođe, priliku da upoznaju učesnike skupa sa svojim programima. U 2010. očekuje se blagi oporavak privrede, a to značii porast investiranja u odnosu na prethodnu godinu, te je prisustvo ponuđača opreme dragoceno za potencijalne investitore, ali i za ponuđače opreme. Preduzeća, koja pružaju razne usluge silosima, semenskim centrima, fabrikama stočne hrane i prerađivačima poljoprivrednih proizvoda i dobavljači repro-materijala, zaštitnih sredstava i energenata, imaju priliku da predstave svoju delatnost.

Za predstavljanje firmi predviđeno je nekoliko formi nastupa na skupu: naslovna strana i ostali prostor na koricama časopisa, štampanje informacije u časopisu, štampanje stručnih radova iz delatnosti firme, vizuelne prezentacije, usmeno obraćanje učesnicima skupa, izlaganje opreme u holu hotela, podela informativnog i propagandnog materijala uz našu pomoć, poslovni štandovi u holu hotela, prijemi, kokteli i sl. Javite nam se na vreme radi rezervacije vašeg nastupa. Prednost u terminima i mestima imaju oni koji su ranije obezbedili svoje učešće.

Štampanje stručnih radova koji promovišu proizvod ili tehnologiju neke firme moguće je uz recenziju redakcije i novčanu nadoknadu organizatoru savetovanja, po cenovniku koji je utvrđen.

Pozivamo firme, koje predviđaju svoje značajnije učešće na skupu, da se na vreme jave organizatoru, kako bi smo javnost unapred obavestili o tome.

PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA

PTEP 2010 će se održati U Donjem Milanovcu, u hotelu “Lepenski Vir” (***), od 18. do 23. aprila 2010. Dolazak učesnika savetovanja je u nedelju, 18. aprila, a aranžman počinje sa ručkom. Odlazak iz hotela je u petak, 23. aprila, posle doručka.

Kompletan aranžman obuhvata 5 punih pansiona, troškove izleta u Kladovo (poseta hidroelektrani „Đerdap”) i najatraktivnijem delu Đerdapske klisure, 21. aprila. Program izleta obihvata i odlazak na planinu Miroč ručak i druženje (uračunato u cenu). Prevoz na izlet je autobusima visoke turističke klase.

Aranžman obuhvata i svečanu večeru, 22. aprila.
CENE KOMPLETNOG ARANŽMANA

Cena kompl. aranžmana po osobi u dvokrev. sobi 17.565,00 din
Cena kompl. aranžmana po osobi u jednokr. sobi 19.815,00 din

U cenu je uključeno osiguranje i boravišna taksa. Za decu važe uslovi hotela. Mogući su i kraći boravci, uz odgovarajauću redukciju cene. Za detaljne
informacijenu vezi smeštaja i uplate obratiti se recepciji hotela „Lepenski Vir” na tel: 030-590-131 i 030-590-133 ili putem faxa 030-590-217; 030-590-220 ili e-mail-a: lepenskivir@nadlanu.com, najkasnije do 10.04.2010. god. Posle ovog roka ne garantuje se smeštaj u hotelu.

KOTIZACIJA

Učesnici savetovanja obavezno uplaćuju kotizaciju u iznosu 4.000 din. Autori radova (jedan autor po radu), koji su proistekli iz istraživanja finansiranih od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije ili Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, plaćaju kotizaciju u iznosu od 2.000 din. Članovi porodice – prateće osobe plaćaju kotizaciju u iznosu od 1.000 din. Svi učesnici savetovanja obavezno moraju platiti kotizaciju iz koje se pokrivaju i dodatni troškovi (izlet, svečana večera i dr). Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Nacionalnog društva za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi: 340-4253-72. Društvo nije u sistemu PDV. (Plaćanje kotizacije: mr Ivan Pavkov, tehnički sekretar, tel: 021/4583-318; 064/246-3870; fax: 021/459-989)

PREDSEDNIK PROGRAMSKOG ODBOR SKUPA:

Prof. dr Ljiljana BABIĆ, predsednik, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Trg D. Obradovića 8
Tel: 021/459-958; 4853-294; Fax: 021/459-989; e-mail: ljbab@polj.uns.ac.rs

PREDSEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA SKUPA:

Milivoj RADIN, dipl.ing, Predsednik Društva, “Banat seme”, Zrenjanin, Vardarska 27,
Tel: 023/542-302; fax: 025/549-619; e-mail: milivoj.radin@ifvcns.ns.ac.rs

SUORGANIZATORI SKUPA:

TEHNOLOŠKI FAKULTET, NOVI SAD,
INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO, NOVI SAD,
INSTITUT ZA KUKURUZ “ZEMUN POLJE”, ZEMUN i
INSTITUT ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE, NOVI SAD

POKROVITELJI SKUPA:

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije,
Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srbije,
Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine,
Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine i
Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine AP Vojvodine.

GENERALNI SEKRETAR SKUPA: Prof. dr Mirko BABIĆ, Generalni sekretar Društva
Tel: 021/459-958; 4853-441; 063/531-686; Fax: 021/459-989
Poljoprivredni fakultet, 21000 Novi Sad, Trg. D. Obradovića 8
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
www.ptep.org.rs